Funka i Australien

Den europeiska standarden för krav på tillgänglighet, EN301549, som ursprungligen togs fram för upphandling, men som även ligger till grund för Webbtillgänglighetsdirektivet, fortsätter sitt segertåg över världen. Samtidigt genomförs IAAP-certifiering för första gången Down Under.

Flera länder i Sydamerika har redan valt EN-standarden som grund för policies och lagstiftning och nu följer Australien efter. I november var jag inbjuden att i samarbete med Microsoft genomföra workshops, seminarier, utbildning och informationsmöten i Canberra och Sydney om hur standarden fungerar och är tänkt att användas.

Australien har valt att införa standarden direkt, så det redan långa namnet har blivit AS(EN)301549. Bortsett från att namnet är krångligt är det naturligtvis en stor fördel att vi har samma krav på tillgänglighet i ännu en del av världen. Ju mindre fragmentering desto större chans att vi lyckas med inkludering.

Fokus för mitt uppdrag var först och främst upphandlingsperspektivet ur federala myndigheters perspektiv, men även förståelse för EN-standarden som verktyg. När upphandlingen fungerar med tydliga krav, test och kontroll är det ofta det mest effektiva sättet att åstadkomma en hög nivå av tillgänglighet. Men för att standarden ska kunna göra nytta krävs dels att den är känd, men också att både upphandlare och leverantörer känner till den och använder den på rätt sätt.

Jag föreläste också och deltog i paneldebatter på den årliga konferens för tillgänglighetsbranschen som anordnas i Sydney, OZeWAI. Konferensen erbjöd samtidigt möjlighet för professionella inom tillgänglighet att examinera sig för IAAP certifieringen, vilket är ytterligare ett steg i rätt riktning. Det är oerhört glädjande att vår bransch blir allt mer professionaliserad, det gör det väsentligen lättare för upphandlare att välja kompetenta leverantörer.

Vid konferensen blev det tydligt att EN-standarden ännu inte är tillräckligt känd och använd vare sig hos offentlig eller privat sektor. Men intresset är stort och trots att en hel del fokus fortfarande verkar ligga på tekniska checklistor var det flera talare som ville lyfta blicken och ta ett inkluderande perspektiv. Det ger hopp för framtiden.

Susanna Laurin
VD, Funka

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)