Funka i Kenya

Under sista veckan i oktober höll Funka, FN-organet G3ict och den kenyanska ideella organisationen InAble en tvådagars-workshop kring upphandling och standarder för digital tillgänglighet. Workshoparna sponsrades av Världsbanken inom ramen för Kenya Accountable Devolution Program.

Kenya har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och har tagit fram ett antal policies och förordningar för att bättre inkludera funktionsnedsatta personer i samhället. Målet med arbetet är att implementera en IT-standard och upphandlingspolicy på nationell nivå.

Den första workshopen hölls med upphandlare från olika regioner. Funkas Susanna Laurin och James Thurston från G3ict delade med sig av erfarenheter från EU och USA kring upphandlingslagstiftning, implementation och uppföljning, med särskilt fokus på EN301549. Efter lunch fick deltagarna möjlighet att använda EN-standarden i gruppövningar baserat på olika upphandlingsscenarier och särskilda uppgifter.

Det var väldigt givande att se att deltagarna, som inte jobbat med tillgänglighet tidigare, började använda EN-standarden efter bara en halvdags övning, säger Susanna Laurin, Forsknings- och innovationschef på Funka.

Deltagarna på den andra workshopen var politiker på riksnivå och representanter från funktionshinderrörelsen. Programmet var mer fokuserat på lagstiftning och hur erfarenheter från EU och USA kan inspirera liknande arbete i Kenya. Livliga och givande runda bord-samtal ledde till viktiga resultat som kan utgöra grunden för en process som leder mot ett mer inkluderande samhälle.

Den här sortens uppgifter visar verkligen kraften i EN-standarden, säger Susanna Laurin. Vi har gjort liknande arbete i Mexiko och Australien samt andra länder som förbereder sig för att införa dessa bestämmelser.

Världsbanken i Kenya (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)