Funka i panel i Bukarest

I sydöstra Europa har webbtillgänglighet inte kommit lika långt som i Västeuropa och Nordamerika. Medvetenheten i allmänhet lägre och nationella regelverk är ofta svaga. Alla länder har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder och attityder gentemot personer med funktionsnedsättning utvecklas successivt i rätt riktning. Men vad gäller webbtillgänglighet går det fortfarande långsamt.

Det här är några av anledningarna till den årliga SEEDIG-konferensen, där olika intressenter från regionen och internationella experter möts och lär sig av varandra. I år håller man konferensen i Bukarest 8-9 maj och Funka kommer att bidra till programmet med erfarenheter från mer mogna marknader samt kunskap om EU-lagstiftningen, upphandling och användarcentrerad design som inkluderar personer med funktionsnedsättning.

Vi bjöd in Susanna för att dela med sig av sin erfarenhet kring webbtillgänglighet och inspirera olika intressenter i sydöstra Europa. Med hennes omfattande internationella erfarenhet kan hon bidra till medvetenhet och berätta om best practice från olika regioner och ge rekommendationer om ett framgångsrikt arbete med webbtillgänglighet, säger Dušan Caf, ledamot av SEEDIGs exekutiva kommitté.

Konferensen översätts till engelska och det är möjligt att delta online.

Konferensen SEEDIG 5, program och information om hur du deltar online (text på engelska), öppnas i nytt fönster

Om SEEDIG
SEEDIG står för the South Eastern European Dialogue on Internet Governance. Det är ett IGF-initiativ som är inriktat på öppen, inkluderande och informell dialog om frågor kring digital förvaltning i sydöstra Europa.

Sydöstra Europa omfattar i det här sammanhanget 12 länder: Slovenien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien, Norra Makedonien, Albanien, Grekland, Bulgarien, Rumänien, Turkiet och Kosovo (som inte är en erkänd stat). Det som kallas SEE+ omfattar. även grannområdet, vilket sträcker sig till fem av sex så kallade östliga partnerskapsländer: Armenien, Vitryssland, Georgien, Republiken Moldavien och Ukraina (intressenter från Azerbajdzjan har inte deltagit i SEEDIG).

SEEDIG syftar till att:

  • Öka medvetenhet och främja bättre förståelse av frågor kring digital förvaltning bland intressenter från sydöstra Europa och grannområdet.
  • Bygga och stärka dessa intressenters förmåga att aktivt delta i nationella, regionala och internationella digitaliseringsprocesser.
  • Underlätta diskussioner, utbyte och samverkan kring konferenser om internetrelaterade frågor som är särskilt viktiga för intressenter i regionen.
  • Stärka kopplingar mellan införandet av digital förvaltning i regionen och de pan-europeiska och globala processerna för stärkt e-förvaltning.

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)