Funka löser offentlig sektors ökade digitala tillgänglighetskrav med ny teknik

Pressmeddelande 23 september 2020. Senast idag ska lagkraven för ökad digital tillgänglighet vara uppfyllda för offentliga aktörer. Det innebär att alla, oavsett förmåga, ska kunna ta del av information och utföra tjänster på offentliga aktörers webbplatser.

Det finns ett stort behov i Sverige och EU av utveckling och kompetenshöjning inom området tillgänglighet för att leva upp till de nya kraven. För att möta den ökade efterfrågan bygger nu Funka helt nya digitala tjänster.

Den 23 september 2020 ska alla offentliga aktörers webbplatser vara tillgängliga. EUs *Webbtillgänglighetsdirektiv implementeras i Sverige genom lagen om tillgänglighet för digital offentlig service.

Lagstiftningen är ett viktigt steg i arbetet för allas rätt till information och tjänster. Nu tar vi nästa steg i vår digitala transformation och erbjuder marknaden tillgänglighet som tjänst, säger Susanna Laurin, Forsknings- och Innovationschef på Funka. Vi vet vad kunderna behöver och ser fram emot att på ett ännu mer effektivt sätt kunna stötta dem vad gäller allt från kontroll till processer och att bygga upp den interna kompetensen.

Den nya tjänsten innebär att kunderna löpande kommer kunna hålla sig uppdaterade om hur de ligger till i sitt tillgänglighetsarbete.  

Men ännu viktigare är att vi på sikt kommer att kunna ge våra kunder verktyg så att de själva kan kontrollera, åtgärda och framförallt förbättra den digitala tillgängligheten. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Susanna Laurin.

Satsningen innebär att Funka, baserat på lång erfarenhet och spetskompetens om tillgänglighet, i kombination med AI och maskininlärning, får möjlighet att ta fram helt nya digitala tjänster. Funkas innovativa erbjudande innebär att kunderna bland annat kommer att kunna mäta sin tillgänglighetsnivå med hjälp av Funkas tillgänglighetsindex.

Vårt index är ett bra mått på hur väl organisationen möter tillgänglighetskraven i Webbtillgänglighetsdirektivet. Det är även en bra måttstock hur man mäter sig mot andra jämförbara organisationer, säger Jan Lundin, vd på Funka.

Den nya tjänsten, som närmare kommer att presenteras senare under hösten, innebär också att kunderna på ett nytt sätt kan ta del av Funkas kunskap, erfarenhet och genom automatiserade processer för tillgänglighet.

Vi ser fram emot att ta nästa steg i utvecklingen av Funka. Vi kan kapitalisera på tjuogo års erfarenhet och tack vare nya partners kan vi nu med kraft genomföra en digitalisering av vår affär. Det innebär att vi kan skala upp vår verksamhet och därmed hjälpa våra kunder vidare i sitt viktiga tillgänglighetsarbete. Vi ser även en ökad efterfrågan från privata företag i Sverige samt från myndigheter och näringsliv utomlands att tillgängliggöra sina webbplatser. Utvecklingspotentialen är med andra ord enorm, säger Jan Lundin.