Funka på M-enabling Summit

I juni varje år träffas en intressant mix av policy makers, kommersiella aktörer och slutanvändare i Washington för M-enabling Summit. Fokus är de möjligheter mobilanvändningen innebär på global nivå, arrangör är FN-initiativet G3ict.

Sedan ett par år tillbaka organiserar branschorganisationen IAAP ett antal programpunkter där fokus är mer praktisk kunskap. Funkas Forsknings- och innovationschef Susanna Laurin sitter sedan många år i programkommittén för M-enabling i sin roll som G3ict’s representant gentemot EU och hon deltar även i flera paneldebatter.

Funka bidrar aktivt

Ett av alla spännande teman för årets evenemang är vilken påverkan standardisering har på olika marknader. Under ledning av Andrew Kirkpatrick från Adobe, som även talat på Funkas Tillgänglighetsdagar, presenterar en namnkunnig panel sina intryck och erfarenheter. Funka bidrar med det Europeiska perspektivet bland annat genom att presentera hur de europeiska minimikraven för webbtillgänglighet används långt utanför EUs gränser.

En annan panel som Funka bidrar till handlar om webbtillgänglighet inom högre utbildning. Det är Gregg Vanderheim, grundare av Raising the Floor, som leder samtalet om hur universitet och högskolor bäst kan arbeta med tillgänglighet. Utgångspunkten är den framgångsrika serie webbinarier som IAAP erbjudit det senaste året.

IAAP har mognat redan vid fem års ålder, vilket naturligtvis ska firas. Ordförande i det globala rådet Jay Cardinali och vice ordförande Susanna Laurin leder en prisceremoni där internationella förebilder och nyckelpersoner kommer att uppmärksammas.

Vi återkommer med en kort rapport efter evenemanget.

M-enabling agenda (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)