Funka på Wikimania

Varje år anordnar stiftelsen bakom Wikipedia en stor konferens på olika platser runt om i världen. I augusti år hölls Wikimania i Stockholm och Funka presenterade nuläget inom policy och lagstiftning på tillgänglighetsområdet i Europa.

Årets tema var hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 och hur Wikipedia ska kunna bidra till dessa: ”Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de hållbara utvecklingsmålen”. Under tre dagar samlades ca 1200 personer från när och fjärran på Stockholms Universitet som stod som värd för evenemanget.

Programmet var delvis annorlunda än tidigare år, med ökat fokus på interaktivitet och praktiskt lärande samt fler parallella spår där mindre grupper fick sätta ihop sina egna program. Men i vanlig ordning anordnades hackathon och möjlighet att lära sig mer om värdstaden Stockholm genom olika kulturella aktiviteter.

En del av programmet handlade om olika typer av påverkansarbete. Under rubriken ”Mot rättvis kunskap genom tillgänglighet” presenterade Volker E., som leder Wikimedias arbete med användargränssnitt, standardisering och tillgänglighet, hur de jobbar med tillgänglighet i sina gränssnitt. Hur långt går ansvaret? Går det ens att säkerställa tillgänglighet när ”alla” får publicera?

Funkas Susanna Laurin berättade om vilka lagar och regler som styr den digitala tillgängligheten i Europa. Diskussionen med publiken handlade mycket om framtiden och hur tillgängligheten påverkas av den snabba utvecklingen inom sakernas internet och artificiell intelligens.

Wikimedia Foundation (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Wikimania 2019 (engelsk text), öppnas i nytt fönster

The Advocacy space at Wikimania 2019 in Stockholm, öppnas i nytt fönster

Towards Knowledge Equity through Accessibility, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)