Funka stödjer spridningen av innovativa digitala hälso- och vårdlösningar över hela Europa

Äldre människors specifika behov och utmaningar behöver uppmärksammas mer. Funka deltar aktivt i ett antal forsknings- och innovationsprojekt med fokus på aktivt och hälsosamt åldrande. En specifik aktivitet är att ge stöd till olika samhällssektorer för att kunna dela med sig och implementera innovativa lösningar. För att digitala vård- och hälso-lösningar ska fungera måste de naturligtvis vara tillgängliga.

Funka ger för närvarande stöd till EU-kommissionen i lanseringen av ett så kallat ”Twinning”-program, vilket innebär att dela med sig av kunskap och erfarenheter mellan sektorer och regioner.

Målet är att främja innovation inom digitala hälso- och vårdlösningar i hela Europa. Genom Twinning minskar riskerna med stora investeringar, eftersom aktörer som planerar att införa nya digitala tjänster kan få finansiering för utbyte av kunskap, innan beslut fattas.

En Twinning involverar två typer av organisationer:

  • En givande organisation som överför kunskap: den här organisationen har erfarenhet och kunskap som utvecklats genom tidigare implementation av innovativa lösningar.
  • En mottagande organisation som använder den nya kunskapen: den här organisationen tar emot kunskap och erfarenheter och implementerar innovativa lösningar i sitt område.

De medverkande aktörerna kan även bestå av små och medelstora företag eller nystartade verksamheter som har utvecklat de innovativa digitala tjänsterna och vill implementera dem i andra länder eller regioner.

Twinning-programmet ger stora möjligheter för partners från hela Europa att få direkt finansiering för att samarbeta och utbyta erfarenheter, säger Jon Switters, Projektledare inom Forskning- och Innovation på Funka som arbetar med lanseringen av programmet. Med de här aktiviteterna kan vi verkligen göra skillnad i människors liv.

Inom ramen för programmet kommer 500 000 EURO att finansiera upp till 35 utbyten, vilket täcker många olika typer av digitala hälsolösningar. Det finns olika variationer att söka, allt från kunskapsutbyte (5 000 EURO) till full implementation (43 000 EURO). Ansökning om att delta i Twinning-programmet kan lämnas in fram till den 4 maj 2020. Vi arrangerar också en serie webbinarier för att hjälpa potentiella kandidater genom ansökningsprocessen.

Om Twinning-programmet
Twinning-programmet genomförs som en del av WE4AHA- och DigitalHealthEurope-projekten som finansieras av EU-kommissionen inom ramen för programmet Horizon2020. Funka samordnar WE4AHA-projektet och är partner i DigitalHealthEurope.

Information om Twinning-programmet (på engelska), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)