Funka utvecklar webbplats för innovationsnätverk inom EU

”Nätverket för referensområden”, en del av EUs arbete för aktivt och hälsosamt åldrande, uppmuntrar samarbete mellan intressenter över hela Europa. Funka har fått i uppdrag att utveckla nätverkets webbplats och nyhetsbrev för att uppfylla krav på tillgänglighet.

De 74 referensområdena är en viktig del av EUs arbete för aktivt och hälsosamt åldrande. De har stor strategisk betydelse för att sprida innovativa digitala lösningar på hälsoområdet inom EU.

RSCN, som står för References Sites Collaborative Network är ett slags paraplyorganisation, ett nätverk för samordning och styrning av aktiviteterna. Genom att förbättra tillgängligheten i de digitala kanalerna kan nätverket bli mer effektivt och framgångsrikt.

Vi har arbetat med RSCN sedan länge - säger Roberto Zuffada, projektledare för flera europeiska forsknings- och innovationsprojekt på Funka. Vi har etablerat ett givande samarbete både med nätverket som helhet och med enskilda områden inom ramen för WE4AHA-projektet och tidigare EU-initiativ. Nu är det dags att ytterligare stärka detta samarbete. Jag ser framemot att få möjlighet att föra in Funkas erfarenheter om webbtillgänglighet på nya områden.

RSCN anlitar Funka för att ge stöd med att förbättra sina webbaserade marknadsföringsaktiviteter, både internt vad gäller service till nätverkets medlemmar och externt till andra intressenter. Genom att kombinera den nya webbplatsen med ett digitalt nyhetsbrev hoppas nätverket nå ut till ännu fler med sina spännande projekt.

Portalen för EIP, det europeiska innovationspartnerskapet om aktivt och hälsosamt åldrande (engelsk text), öppnas i ett nytt fönster

Sammanfattning från EIP on AHA-konferensen för partners 2018 (engelsk text), öppnas i ett nytt fönster

WE4AHA-projektet om digital innovation

Kontakt

José Angel Martínez Usero

Titel: Ansvarig för Europeiska projekt

jose.usero@funka.com (José Angel Martínez Usero)

+34 696 721 444 (José Angel Martínez Usero)