Funkas On Demand utbildningar växer - ta del av fler expertområden när du vill

Det är ingen hemlighet att vi på Funka besitter en djup kunskap inom vårt expertområde tillgänglighet. Vi låter behov och krav inom området driva på innovation och optimering.

Sedan en tid tillbaka får vi allt oftare frågan om vi kan dela med oss av den kunskap vi har.

Sagt och gjort - genom vår nya utbildningssatsning Funka Academy har vi nu glädjen att erbjuda kurser inom flera av Funkas expertområden. Här varvar erfarna kursledare teori med exempel hämtade från verkligheten. På så sätt kan vi hjälpa fler att erbjuda framgångsfulla tillgängliga tjänster där vi inkluderar så många som möjligt.

Därför finns nu flera av våra lärarledda utbildningar i On Demand form, med andra ord du deltar när du kan, och i din egen takt. Vi spelar in och fyller på utbudet av utbildningar kontinuerligt.

Introduktion till tillgänglighet

Appar & Tillgänglighet

Design/UX & Tillgänglighet​

Utveckling & Tillgänglighet​

Lag & Tillgänglighet​

Pdf & Tillgänglighet