Högsta Domstolen tar inte upp frågan om webbtillgänglighet

Det blev inte något avgörande i USAs Högsta Domstol kring webbtillgänglighet. Världens största leverantör av pizza, Domino’s, ville att ett ärende kring webbtillgänglighet skulle prövas av Högsta Domstolen, men så blev det inte.

1996 slog det amerikanska Justitiedepartementet fast att webbplatser omfattas av anti-diskrimineringslagen, men det har ändå pågått en debatt kring skrivningen om att det krävs en koppling till en fysisk plats för att diskriminering ska kunna uppstå. Juridiska spetsfundigheter kan tyckas, men den det är naturligtvis oerhört viktigt att det finns en tydlighet och förståelse kring vad som faktiskt gäller. Särskilt som stämningsansökningar kan resultera i höga böter i USA.

Fallet med Domino’s pizza har fått mycket uppmärksamhet. Det är ett stort bolag som rimligen borde ha råd att jobba med tillgänglighet. De har dessutom gjort stora IT-satsningar och rent logiskt borde det löna sig att se till att beställningsfunktionen fungerar för alla.

Men ändå pågår sedan ganska lång tid en tvist mellan pizzaleverantören och en blind person som inte kunnat använda Domino’s webbplats för att beställa pizza. När nu Högsta Domstolen inte tar upp ärendet innebär det att det kommer att avgöras i den federala domstolen i Kalifornien.

Parterna kan naturligtvis fortfarande välja att göra upp i godo. På lite avstånd är det omöjligt att inte fundera på vad det skulle kosta att fixa tillgängligheten jämfört med priset för att driva process i USA, även bortsett från all bad will bolaget dragit på sig.

Personer med funktionsnedsättning och aktivister kan dra en suck av lättnad, den här gången blev det ingen förändring av hur regelverket ska tolkas. Men jag vill hävda att frågan är betydligt mer komplicerad än så; den här gången är vi tillbaka på ruta ett, men så länge fokus ligger på att försöka undkomma kraven på tillgänglighet är hela perspektivet snedvridet. I stället borde aktörer som Domino’s ligga i framkant för att skapa de bästa lösningarna för personer med funktionsnedsättning.

Inom några år börjar EUs lagstiftning kring webbtillgänglighet för delar av näringslivet gälla. Jag hoppas att vi lyckas utforma bättre modeller för implementation av reglerna.

Webbtillgänglighet till Högsta Domstolen

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)