Inkludering som en del av dataekonomin

Inom ramen för Finlands EU-ordförandeskap arrangerades en Högnivåkonferens om dataekonomi i Helsingfors i slutet av november. Funka presenterade vikten av användarinkludering och tillgänglighet för att digitalisering ska kunna bli framgångsrik.

Konferensen presenterade ett brett spektrum av lösningar och definierade principer för en hållbar, konkurrenskraftig och människo-driven dataekonomi. Mer än 400 inflytelserika deltagare på hög nivå från olika medlemsländer, EU-institutioner, näringsliv och civilsamhället diskuterade hur principer för framtida utveckling av europeisk dataekonomi ska utformas.

Det är alltid lika spännande att få föreläsa om tillgänglighet för målgrupper som vi normalt sett inte når ut till, säger Susanna Laurin, Forsknings- och Innovationschef på Funka. Jag tycker det är modigt av det finska Finansministeriet att ha med så här pass ”mjuka” frågor på den här typen av konferens.

I de fyra prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap ingår att göra EU mer socialt inkluderande. Under rubriken ”Människor, färdigheter och samhälle” låg fokus på kompetensbehov, aktivt medborgarskap och social inkludering. Teemu Roos, docent i datavetenskap vid Helsingfors universitet, visade hur utbildning i Artificiell Intelligens, AI, kan ge stora grupper ökad förståelse för vilka möjligheter den nya tekniken innebär.

Social inkludering med olika perspektiv

Touria Meliani, vice borgmästare i Amsterdam, berättade om hur staden jobbar med att skapa förtroende genom social integration och att digitaliseringen, trots ett ambitiöst arbete, ännu inte når ut till alla. Funkas Susanna Laurin föreläste om behovet av tillgänglighet för att digitaliseringen ska lyckas;

Med allt fler digitala tjänster är det stora antalet gränssnitt, lösenord och navigationssystem svårt att hantera för många användare. För grupper av användare, exempelvis personer med funktionsnedsättning, äldre och individer med ett annat modersmål, kan utmaningarna vara överväldigande, svåra eller omöjliga att övervinna.

Onlinetjänster kan inte bli effektiva om stora delar av befolkningen står utanför. Manuell hantering av varje sådan person blir kostsamt och kan potentiellt uppfattas som stigmatiserande. Därför är det absolut nödvändigt att utveckla och designa alla tjänster så att de stöder tillgänglighet för användare oavsett förmåga och teknikintresse.

Dessutom måste tjänsterna tillgodose verkliga användarbehov och vara värda att använda, så att skapa dem tillsammans med användare är en stark rekommendation.

High-level conference on data economy, öppnas i nytt fönster

Teemu Roos (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)