Kompetenshöjning i fokus i Tyskland och Belgien

Ibland känns det som om frågan om tillgänglighet lever i ett eget universum, långt bort från det mediala rampljuset. Men just nu är våra perspektiv efterfrågade på många arenor.

Med den nya lagstiftningen kommer ökade krav och det är många som behöver lära sig mer:

  • Webbplatsägare som ska lära sina redaktörer att göra rätt
  • Upphandlare som ska ställa krav på leverantörer
  • Leverantörer som ska förstå hur kraven ska tolkas

I månadsskiftet september-oktober delade Funkas experter med sig av vår kompetens vid två konferenser som täcker olika delar av tillgänglighetsområdet:

M-Enabling Forum Europe

M-Enabling är en välkänd konferens om digital tillgänglighet, mobilgränssnitt och hjälpmedel som sedan länge hålls årligen i Washington DC. Nu i september genomfördes den första M-Enabling i Europa, i samverkan med RehaCare, en mycket stor hjälpmedelskonferens i Düsseldorf med inriktning rehabilitering. Konferensens tema var Independent Living.

Funkas Susanna Laurin som sitter i programkommittéen för M-Enabling i både USA och Europa deltog i en paneldebatt om hur kompetens och kapacitet ska kunna ökas i tillgänglighetsbranschen. En självklar utgångspunkt är den certifiering av tillgänglighetsexperter som IAAP erbjuder, men även andra typer av initiativ, som certifiering av produkter eller tekniska lösningar som i framtiden kan komma att lösa delar av dagens problem, diskuterades. Det var spännande att se hur väl M-Enablings koncept fungerar i Europa och dagen var mycket intensiv med flera intressanta paneler och duktiga talare. Nästa tillfälle att delta på M-Enabling Forum Europe är 19 september 2019. 

Destinations for all World Summit

Ett par dagar senare genomfördes två-dagarseventet Destinations for all World Summit för andra gången, i Bryssel. Det är en konferens om tillgänglig turism med stor internationell bredd och fokus på byggd miljö och transport. Även här var IAAP och certifiering i fokus för Funkas del, inte minst för att Disney är en av organisationens grundare. Det var intressant att lyssna på presentationer av både policyarbete och praktiska projekt från när och fjärran.

Tillgänglig turism är lika viktigt som komplext, i och med att så många delar behöver klaffa för att en hel resa ska bli en riktigt bra upplevelse för turister med höga krav på tillgänglighet. Behov av standardisering, certifiering, märkning och förståelse var genomgående teman. Många talare försökte överträffa varandra i fantastiska bilder av det ena underbara resmålet efter det andra – med klarblå himlar och strålande sol – samtidigt som Bryssels eviga ösregn smattrade mot taket.

Susanna Laurin
Vd, Funka

M-Enabling Forum Europe, öppnas i nytt fönster

Destinations for all World Summit, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)