Konferens 6 maj: Låt framtidens IT-proffs lära sig tillgänglighet!

Välkommen på slutkonferens i forskningsprojektet Web Accessibility in Higher Education den 6 maj kl 9-15. Konferensen är kostnadsfri och Stockholms Universitet står för lokalen.

Om EU någonsin ska kunna uppfylla Webbtillgänglighetsdirektivet och uppnå ett inkluderande samhälle behöver de som utbildar sig till utvecklare, formgivare, UX designers och kommunikatörer lära sig tillgänglighet.

Det borde vara självklart, men ändå går de flesta ut från universitet och högskolor utan att ha hört speciellt mycket om vad tillgänglighet är eller hur deras specifika roll påverkas av ämnet. För branschorganisationen IAAP är det helt centralt att öka kunskapen om tillgänglighet i alla delar av IT-branschen, därför driver organisationen ett nordiskt samarbetsprojekt där Funka medverkar tillsammans med ledande universitet.

Att säkerställa att nästa generation får tillgänglighet med sig från början är nog det strategiskt viktigaste vi jobbar med just nu, säger Frida Sandberg, som leder arbetet med den nordiska lokalavdelningen och även själva projektet, som finansieras av Nordplus.

Inom ramen för projektet har de medverkande universiteten hållit workshops i Helsingfors, Oslo och Lund, delat erfarenheter och diskuterat olika modeller. Dessutom har projektet genomfört enkäter och kartlagt vilken utbildning inom tillgänglighet som erbjuds i de nordiska länderna.

Projektet avslutas med en stor konferens i Stockholm dit alla är välkomna. Konferensen genomförs på engelska och är kostnadsfri.

Program och anmälan (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)