M-Enabling Forum äntligen i Europa

M-Enabling Summit, som hålls årligen i Washington DC, är den ledande globala konferensen om tillgänglig teknik och innovationer på policynivå. I höst kommer en europeisk version av konferensen att äga rum i Düsseldorf i Tyskland, med ett särskilt fokus på äldre användare. Funka ingår i programkommittén samt är en av konferensens samarbetspartners.

M-Enabling Forum Europe arrangeras för första gången den 27 september 2018 i Düsseldorf, parallellt med REHACARE, en internationell mässa för rehabilitering, förebyggande insatser, inkludering och vård. M-Enabling Forum organiseras av FN-initiativet G3ict i samarbete med E.J. Krause & Associates för att främja tillgänglig teknik och innovation för seniorer och personer med funktionsnedsättning. Funkas kompetens inom både aktivt och hälsosamt åldrande samt tillgänglighet gör det naturligt för oss att agera som en av konferensens samarbetspartners och som talare.

Den europeiska versionen av M-Enabling kommer att hjälpa IAAP att nå ut till nya medlemmar, säger Susanna Laurin, Vd för Funka och EU-representant i både G3ict och IAAP.

M-Enabling Forum Europe på REHACARE är en endagskonferens och mässa med tekniska lösningar för tillgänglighet. Besökare och deltagare får en överblick över avancerade innovationer och en diskussion om hur man bäst främjar implementering av den nya tekniken hos personer med funktionsnedsättning.

I paneldiskussionerna blandas perspektiv från användare, industrin och den politiska nivån. Hur ska vi se till att IT-produkter och tjänster är utformade med tillgänglighet i åtanke? För att kunna leva ett självständigt liv måste människor kunna använda digitala produkter och tjänster utan begränsningar, oavsett om det handlar om bankomater, tv, webbplatser, programvara, mobilappar eller datorer. En av panelerna kommer att handla om hur standarder, kompetenshöjning och certifiering för IT-proffs inom tillgänglighet bör genomföras av alla branscher.

Möten av det här slaget behövs i Europa, särskilt nu när EUs regelverk gör tillgänglighet till ett hett ämne inom många sektorer, inte minst för äldre, fortsätter Susanna Laurin.

Konferensdeltagarna kommer huvudsakligen att bestå av representanter från lokala och statliga myndigheter, funktionshinderrörelsen, äldreorganisationer, vård- och omsorgspersonal, utbildningsinstitutioner, och tillgänglighetsexperter.

M-Enabling Forum Europe simultantolkas med textning på engelska och tyska.

M-Enabling Forum Europe (på engelska), öppnas i nytt fönster

Preliminär konferensagenda för M-Enabling Forum Europe 2018 (på engelska), öppnas i nytt fönster

M-Enabling Summit, (på engelska), öppnas i nytt fönster

IAAP, International Association of Accessibility Professionals, (på engelska), öppnas i nytt fönster

G3ict, The Global Initiative for Inclusive ICTs, (på engelska), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)