Nio månader kvar för att säkerställa tillgänglighet

Lag om tillgänglighet till digital offentlig service innebär att webbplatser och dokument från offentlig sektor som publiceras efter 23 september 2018 ska uppfylla krav på tillgänglighet senast 23 september 2019. Du som ansvarar för webbplatsen har dessutom krav på att deklarera nivån på tillgänglighet i en redogörelse som publiceras på webbplatsen. Det börjar bli lite bråttom.

Året efter, 2020, ska även webbplatser publicerade före 23 september 2018 uppfylla kraven på tillgänglighet och du ska publicera en redogörelse för detta. Det här betyder att du behöver känna till status på tillgänglighet i dina gränssnitt, vilket du kan åstadkomma på flera olika sätt. Du kan exempelvis:

  • ställa krav på dina leverantörer
  • granska tillgängligheten
  • utbilda din personal

Ofta behöver du genomföra en kombination av dessa åtgärder.

Krav

Det är viktigt att ställa krav på leverantörerna, men det räcker inte att hoppas på att de uppfyller kraven. För att vara säker måste du antingen be leverantören dokumentera att de uppfyller kraven eller kontrollera att det stämmer.

Granskning

Att granska nivån på tillgänglighet ger naturligtvis den information du behöver för att publicera din tillgänglighetsredogörelse, men det är en ögonblicksbild som kan förändras snabbt när webben uppdateras. För att gränssnitten ska bibehålla eller förbättra sin nivå av tillgänglighet behöver du ge dina medarbetare verktyg för att göra rätt, exempelvis genom utbildning, instruktioner eller manualer.

Utbildning

Intern kompetens om tillgänglighet är nödvändig för att säkerställa, testa och förvalta gränssnitt som fungerar för alla. Ju mer din organisation kan hantera på egen hand, desto bättre kan ni jobba med tillgänglighet. Det blir väsentligen mer resurseffektivt att successivt utbilda och stötta din personal än att förlita sig helt på extern kompetens.

Vi på Funka har hjälpt organisationer att bli tillgängliga i snart 20 år. Vi är djupt involverade i genomförandet av lagstiftningen inom EU och våra experter är medförfattare till den standard som innehåller minimikraven för att uppfylla lagen.

Låt oss hjälpa dig att slippa kritik eller böter!

Kravunderlagen

Granskning mot lagkrav

Utbildningar

Inventering inför lagkraven

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)