Nya krav – så funkar det

Vi får väldigt många frågor om de olika standarder som gäller nu när lagstiftningen om webbtillgänglighet rycker allt närmare. Det är många svåra ord och krångliga begrepp att hålla redan på, så vi presenterar ett par förklaringar:

Vilka krav är det som gäller?

Det korta svaret är (H)EN301549.
Det lite längre svaret är:

 • WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) kom ut i ny version i juni i år.
 • Det som är nytt är 17 nya framgångskriterier som framförallt handlar om mobilgränssnitt, synnedsättning och kognition.
 • 12 av de nya kraven finns på nivå A och AA, vilket betyder att de ingår i lagens krav.
 • Det är WCAG de flesta relaterar till när de pratar om webbtillgänglighet, men nu när vi får Europeisk lagstiftning (Webbtillgänglighetsdirektivet) behöver vi en Europeisk standard.
 • Den standard som gäller som minimikrav för Webbtillgänglighetsdirektivet kallas EN301549 (kapitel 9, 10 och 11).
 • EN301549 gäller all IT, inte bara webben. Övriga kapitel handlar om exempelvis automater, hissar och tvåvägskommunikation.
 • Version 2.1.2 av EN301549 publicerades i augusti i år och innehåller de nya kraven i WCAG 2.1 AA vad gäller webb, plus mycket mer.

Den 23 september i år träder Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft. Senast då måste EU-kommissionen publicera den senaste versionen av EN-standarden i sin ”official journal”, vilket gör att standarden betraktas som ”harmoniserad” och därmed kan användas som krav i lagstiftning. Det formellt riktiga namnet blir då (H)EN301549.

Vad innebär Webbtillgänglighetsdirektivet?

Webbtillgänglighetdirektivet innebär i korthet att offentlig sektor och vissa statliga och kommunala bolag ska:

 • uppfylla (H)EN301549 kap 9, 10 och 11, med vissa undantag, på sina webbplatser, extranät, intranät (innehåll för slutna grupper), dokument och appar
 • dokumentera och publicera status på respektive gränssnitts nivå av tillgänglighet i ett detaljerat, begripligt och tydligt tillgänglighetsutlåtande, där även eventuell hänvisning till oproportionerlig börda och alternativa format ska presenteras 
 • erbjuda en funktion för återkoppling från användare
 • länka till en klagomålsfunktion

Vill du veta mer?

 • Den 20 september har vi en öppen online-utbildning om Webbtillgänglighetsdirektivet
 • Den 9 oktober har vi en öppen online-utbildning om de nya kraven i WCAG 2.1
 • Den 6 november har vi en öppen online-utbildning där vi går igenom (H)EN301549 steg för steg och ger tips om hur du kan använda den

Webbtillgänglighetsdirektivet, utbildning 20 september

WCAG 2.1, utbildning 9 oktober

(H)EN301549, utbildning 6 november

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)