Så uppfyller du kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet

För att kunna uppfylla lagens krav på digital tillgänglighet behöver du dels känna till status på dina gränssnitt, dels se till att din organisation är väl förberedd internt. Vi har tagit fram en systematisk metod för att säkerställa att du får kontroll över dina interna processer och löser ett problem i taget, i rätt ordning och utan allt för stora kostnader.

Att möta direktivets krav handlar naturligtvis om att dina gränssnitt ska vara tillgängliga, vilket också kommer att kontrolleras av en tillsynsmyndighet. Men dessutom ska du kunna deklarera hur tillgängliga de är, i ett tillgänglighetsutlåtande. Det betyder att du behöver känna till var eventuella problem finns och hur du ska hantera dem.

Eftersom du också ska avgöra vad som måste vara tillgängligt och om användare har rätt till alternativa format blir de interna rutinerna väldigt viktiga. Vi hjälper dig gärna med de delar där du behöver stöd, med målet att din organisation ska kunna bli så självförsörjande som möjligt på området. Den interna kompetensen är nyckeln till framgång.

Kontakta oss gärna om du har frågor om Webbtillgänglighetsdirektivet. Vi har sedan flera år uppdraget att ge EU-kommissionen stöd i arbetet med lagstiftningen. Nedan listar vi några av de tjänster som kan vara aktuella för din organisation:

Inventering inför lagkraven

En inventering av både gränssnitt och interna processer hjälper dig att fatta beslut om prioriteringar och att se var åtgärder måste sättas in. Vi ger dig stöd att få överblick och arbeta stegvis med allt från upphandling till rutiner för publicering. Paketet är flexibelt så att du kan välja att genomföra stora delar själv med vår metodik eller låta oss ta det största ansvaret.

Inventering inför lagkraven

Granskning och test

Vi kan genomföra allt från genomgripande kontroller av dina gränssnitt till stickprov för att ge dig en ungefärlig uppfattning av hur du ligger till. För att möta lagens krav om Tillgänglighetsutlåtande behöver du veta status på tillgänglighet på webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar. Vår testmetodik ligger till grund för den tillsynsmetodik som EU-kommissionen arbetar med i samband med Webbtillgänglighetsdirektivet.

Funkas analyser

Kravunderlag med prenumeration

För att säkerställa att det du upphandlar, utvecklar, designar och förvaltar uppfyller kraven på tillgänglighet är våra Kravunderlag oslagbara. Alltid uppdaterade och med en fiffig funktion för att filtrera fram rätt krav för rätt roll hjälper tjänsten dig att jobba systematiskt med tillgänglighet internt och externt.

Kravunderlag med prenumeration

Utbildning

Vi håller öppna och skräddarsydda utbildningar i allt som har med tillgänglighet att göra. Vi kan lära dig allt om Webbtillgänglighetdirektivet, hur du själv genomför tester, hur du skapar tillgängliga pdf-dokument och hur du publicerar i enlighet med kraven. Våra mest populära utbildningar finns dessutom som filmer som du prenumererar på, för maximal flexibilitet.

Funkas utbildningar

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)