Textning av video – hur är läget?

Inför Funkas Tillgänglighetsdagar 2020, som var planerade till april men inte hölls förrän i november, genomförde vi tillsammans med Hörselskadades Riksförbund, HRF, en enkät om textning av video på webben. Vi ville ta reda på hur svenska organisationer förhåller sig till de skärpta kraven på textning som finns i Webbtillgänglighetsdirektivet.

HRF har, tillsammans med många andra aktörer, länge drivit kravet om textning, i TV på webben och i andra sammanhang. Lika länge har det i debatten ansetts vara dyrt, svårt eller krångligt att texta. ”Om vi måste texta alla våra filmer kommer vi inte kunna fortsätta producera film” är ett argument vi hört allt för många gånger. Finns det därmed en risk att lagens krav på textning av video innebär att färre använder film som verktyg för kommunikation? Det vore i så fall djupt olyckligt, eftersom video är ett viktigt och bra sätt att förmedla information på, som för många människor är betydligt lättare att ta till sig än skriven text.

Det enda sättet att ta reda på hur det ligger till är att fråga. Alltså skickade vi ut en enkät till prenumeranter på Funkas nyhetsbrev och nätverk inom offentlig sektor. Med det urvalet finns en risk att de som svarar är mer intresserade av tillgänglighet än genomsnittet. 384 personer påbörjade enkäten, 211 svarade på delar av den och 173 personer genomförde hela. Det är naturligtvis vanskligt att dra allt för långtgående slutsatser baserat på den här typen av undersökning. Men genom att genomföra undersökningen regelbundet hoppas vi ändå kunna mäta viss utveckling.

Några intressanta resultat

18 % av de som påbörjat enkäten uppger att deras organisation inte publicerar video. Här finns det utrymme för förbättring om offentlig sektor vill nå fler med sina budskap.

Ett halvår innan kraven träder i kraft uppger 70 % att de ställer krav på tillgänglighet vid produktion av video, 14 % uppger att de inte textar sina videor. Det ska bli spännande att se hur dessa svar utvecklas över tid.

Hur var det med vår oro för att lagens krav kan komma att ha en negativ påverkan?

  • 27 % uppger att de kommer att minska sin videoproduktion på grund av lagens krav
  • 12 % uppger att de kommer att sluta direktsända eller sluta spara de direktsända inspelningarna på grund av kravet på textning
  • 2 % uppger att de kommer att börja texta direktsändningar, här gör alltså lagen en positiv skillnad
  • 35 % vet inte hur lagens krav kommer att påverka deras direktsändningar

Vi ställde också frågor om kostnader för textning, vilka naturligtvis var svåra att besvara för många respondenter. Den stora spridningen på svaren om hur lång tid det tar, i de fall textningen genomförs internt i organisationen, visar att ämnet fortfarande är ganska nytt.

Textning borde vara en självklarhet

Flera internationella undersökningar, som framförallt handlar om sociala medier, visar att en majoritet av de som tittar på video gör det med ljudet avstängt. Dessutom gör textning att sökmotorer kan hitta din video. Det finns alltså många skäl till att texta. Dessutom är det en myt att det är dyrt och svårt.

I dag finns mycket goda möjligheter att

  • texta kostnadsfritt automatiskt
  • kombinera automatisk textning med manuellt arbete för bättre kvalitet
  • köpa hela tjänsten textning från professionella aktörer för perfekt resultat

Vilket alternativ du väljer kan bero på många olika saker, men det finns inget skäl till att vare sig sluta producera video eller låta bli att texta den.

Resultat av enkät om textning 2020, pdf (358 kb), öppnas i nytt fönster

HRF har praktiska tips för dig som vill texta själv, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)