Tillgänglig turism i Estland

Funka har fått i uppdrag att inventera delar av två städer med fokus på tillgänglig turism samt föreläsa om fördelarna med att vara tillgänglig för aktörer inom turistindustrin.

Vid en konferens som Estlands myndighet för turism organiserar föreläser Funkas Susanna Laurin om hur tillgänglighet kan resultera i det vi kallar Return on Inclusion, en ordlek med return on investment. Det handlar om hur investeringar i bättre tillgänglighet kan vara bra för affärerna inom rese- och upplevelseindustrin. Det är viktigt att visa på de positiva följder som ökad tillgänglighet innebär i form av fler besökare och nya målgrupper, inte minst äldre. Publiken består av både privata och offentliga aktörer inom turism.

Praktiska uppdrag på plats

I Tallinn och Haapsalu genomför Funka inventeringar av turistinformation, orientering och fysisk tillgänglighet inom ramen för transporter, muséer och sevärdheter.

Det här är en typ av uppdrag som gör det extra kul att jobba med tillgänglighet, säger Susanna Laurin. Du får chansen att upptäcka nya platser samtidigt som du dokumenterar avvikelser från standard och innovativa lösningar.

En inventering har naturligtvis fokus på att hitta förbättringspotential, men nästan var vi än kommer finns det, oavsett vad det totala resultatet blir, någon intressant ny idé och/eller lösning som vi inte har sett förut. Dessa nya idéer kan vi ta med oss för att arbeta in i våra rekommendationer till andra kunder, eller så behöver de bearbetas och testas inom ramen för vår forsknings- och innovationsavdelning.

Estlands myndighet för turism, öppnas i nytt fönster

Funkas tjänster inom fysisk tillgänglighet

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)