Tre frågor till Alf Lindberg

Tre frågor till Alf Lindberg, Intressepolitisk ombudsman vid Hörselskadades Riksförbund, HRF, som lyckats få en symbol för skrivtolkning antagen av Swedish Standards Institute, SIS.

Varför är det viktigt med en symbol för skrivtolkning?

Att få det talade ordet i text i realtid ger hörselskadade möjlighet att vara delaktiga i många sammanhang där man annars skulle vara helt utestängd. Föreläsningar, videomöten, föreningsträffar, tv-sända pressträffar, webbsända fullmäktigemöten - det finns många användningsområden. Genom en standardiserad symbol blir det enkelt att visa att skrivtolkning finns.

Hur jobbar HRF för att symbolen ska bli accepterad internationellt?

Skrivtolkning ökar även internationellt. Nästa steg är att få symbolen accepterad av de internationella standardiseringsorganisationerna, CEN/CENELEC och ISO. Genom att symbolen kombinerar pratbubbla med text-symbol funkar den överallt. 

Vad är den enskilt viktigaste frågan för HRF just nu?

Pandemien har visat att den digital tillgängligheten måste förbättras inom många områden. Det finns bra teknik, men den måste användas - vården måste ha chattar och videomottagningar, offentlig information typ pressträffar måste textas i realtid, riksdagen och andra demokratiska församlingar måste direkttexta sina sändningar.

Ny symbol för skrivtolkning, på initiativ av HRF, öppnas i nytt fönster