Tre frågor till David Berman

Tre frågor till David Berman, Berman Communication, Kanada.

Du pratar ofta om ”extrema användare”, vad är tanken med det begreppet?

Jag minns att jag tog upp det på Funkas Tillgänglighetsdagar: ”När vi designar för ytterligheter, innebär det fördelar för alla.” Och det är faktiskt så: när vi ser inkluderande design som en delmängd av användbarhet får vi en välförtjänt bonus i form av tillgänglighet. Det betyder bättre användarupplevelse för alla - och bättre affärsmässiga resultat - samtidigt som vi spar kostnader. Men det förhållningssättet behöver vi inte ge upp något för att åstadkomma tillgänglighet.

Jag har arbetat med företag och myndigheter på fem kontinenter och nästan alla team är oroliga i början. De tror att det kommer att bli dyrt och tidskrävande och att resultatet riskerar att förlora sina finesser. Det är en reell risk, om du inte vet hur du ska närma dig ämnet. Men när jag berättar att jag också var orolig i början, då brukar de bli lugnare. Om en färgblind grafisk formgivare kan lyckas med tillgänglighet, kan de säkert också!

Vad är viktigast för att dina kunder ska kunna uppnå inkluderande design?

Vi börjar alltid med strategi. Min kärnfråga är den här: "Hur vet vi när vi har lyckats?" Alla inblandade behöver vara överens om ett detaljerat och exakt svar på den frågan. Sen kan vi börja skapa en fantastisk lösning.

Om du stöter på en konflikt mellan designmål och tillgänglighetskrav, hur löser du det?

När designmål verkar strida mot tillgänglighetskraven går vi tillbaka till de mätbara målen (se ovan!) och upptäcker ofta att det inte finns någon konflikt alls ... eller att indikatorerna behöver justeras. Om en teknisk konflikt verkligen finns, vänder vi oss till målgruppen och väljer lösning baserat på resultatet från användbarhetstester. I slutändan handlar det om användarna och deras upplevelse.