Tre frågor till Jan Lundin

Tre frågor till Jan Lundin, VD på Funka.

Ser du att de skärpta lagkraven på tillgänglighet innebär någon förändring i marknaden?

Det är en stor förändring. Efterfrågan hos våra kunder inom offentlig sektor ökar enormt, men även organisationer som inte tidigare haft krav på sig behöver mycket stöd. Vi ser att allt fler av IT-bolagen certifierar sig vilket gör att det finns många fler aktörer. Det i sig hjälper till att driva marknaden framåt. Över tid kommer kraven på tillgänglighetsexpertis att öka, i takt med att våra kunder blir mer och mer kunniga inom området och ställa högre krav på djup kunskap inom tillgänglighet hos sina leverantörer.

Hur ser du på den tekniska utvecklingen inom tillgänglighetsområdet?

Vi jobbar fokuserat med att automatisera och digitalisera våra spetsområden inom analys, expertstöd och utbildning. Vi tror på att kunna serva våra kunder ännu bättre med fler automatiserade tjänster och verktyg. Med hjälp av maskininlärning kan vi spetsa och förädla 20 år av erfarenhet inom området till gagn för våra kunder.

Vad tror du om framtiden, hur kommer Funka se ut 2025?

Funka var relevant redan för 20 år sedan när vi grundades. Vi har varit med och drivit på utvecklingen och de nya kraven till vad det är idag. Vi ser att vi kommer vara än mer relevanta i framtiden i takt med att allt mer digitaliseras och nya krav införs. Funkas kunskap efterfrågas på allt fler marknader och inom fler sektorer. 2025 kommer vi att erbjuda ännu fler tjänster både inom och utanför EU.