Tre frågor till Raouf Sormunen

Tre frågor till Raouf Sormunen, tillgänglighetsexpert på Funka som också är Certified Professional in Web Accessibility (CPWA) genom den globala branschorganisationen för tillgänglighetsexperter, IAAP.

Du är en av få som kan stoltsera med titeln CPWA. Kan du berätta lite om vad det innebär?

Det innebär att jag har tagit examen och därmed kan bevisa att jag har god förståelse för användarna och deras behov, lagstiftning som stöder användarna i deras krav på tillgänglighet till webb och tjänster och de olika modeller som finns för hur personer med funktionsnedsättningar betraktas på samhällsnivå. Dessutom har jag kunskaper om tekniska krav för tillgänglighet, alltså vad utvecklare behöver göra för att uppfylla de behov som användare har på webbplatser och e-tjänster.

Som mångårig expert på datorbaserade hjälpmedel, hur skulle du beskriva utvecklingen inom hjälpmedel de senaste åren?

Som inom många andra IT-områden är trenden tydlig och går mot mindre och/eller trådlösa hjälpmedel som blir enkla att ta med sig eller bära på sig. Hjälpmedel blir mer och mer mainstreamapparater och därmed mindre stigmatiserande, då det inte är klumpiga prylar. Ett område som hittat in i var mans hem är talstyrda ”smarta” apparater som högtalare, tv, klockor eller fjärrkontroller. Tjänster som Siri, Google home eller Alexa är inte specifika hjälpmedel utan inkluderande universellt utformade produkter och tjänster. Artificiell intelligens för insamling och bearbetning av data och för prediktion av användarmönster är nog nästa stora trend.

När du är ute och testar tillgänglighet hos våra kunder och samarbetspartners, vilka tycker du är de största problemen just nu?

Två saker skulle jag säga verkar vara de största problemen. Det första är att önskan om att uppfylla lagkraven i och med Webbtillgänglighetsdirektivet, eftersom det bara ger en miniminivå av tillgänglighet. Då hamnar fokus på att uppfylla lagen i stället för att skapa god tillgänglighet. Det andra problemet är att vid övergångar från webb till webbapplikationer för mobil verkar tillgängligheten glömmas bort. Enklare krav som sällan är ett problem på webben dyker numera upp igen i mobila webbapplikationer.