Tre frågor till Samantha Evans

Tre frågor till Samantha Evans, ansvarig för certifiering vid den internationella branschorganisationen för tillgänglighetsexperter IAAP

På vilket sätt påverkar professionell certifiering tillgänglighetsindustrin?

Certifiering ger fördelar för dels företag  och organisationer, dels för tillgänglighetsexperter. Företagen kan skilja sig genom att visa sitt engagemang för tillgänglighet och investeringar i fortlöpande professionell utveckling på tillgänglighetsområdet när deras anställda blir IAAP-certifierade. Företagen har också större möjlighet att visa på den kunskap och de färdigheter deras anställda har genom certifiering.

Tillgänglighetsexperter kan visa på sin verifierade kompetens som uppfyller internationell standard vad gäller färdigheter och kunskaper. När certifieringen kompletterar ett CV med erfarenhet illustrerar den individens personliga engagemang och professionella intresse för inkludering och likabehandling.

Hur många är certifierade i dagsläget?

Våra certifieringsprogram växer snabbt, trots COVID-19. Det finns nu 1 567 CPACC-certifierade i 58 länder. Nästan 500 personer har certifierat sig med CPACC under det senaste året, vilket är den snabbaste tillväxten sedan programmet startade för fyra år sedan. Certifieringen omfattar policy, strategi, lagstiftning, funktionshinderkunskap och mänskliga rättigheter. Det finns 512 WAS i 32 länder, här ser vi en snabb ökningstakt allt eftersom behovet av kvalificerade tillgänglighetsexperter fortsätter att växa varje dag, inte minst inom EU. Det är roligt att se hur allt fler platsannonser nämner CPACC och WAS som meriterande kvalifikationer, vi har dokumentation från ett dussintal länder och många hundra annonser.

Vad är nästa steg i serien av certifieringar som IAAP tar fram?

Våra nästa IAAP-certifieringsprogram kommer att fokusera på byggd miljö och dokument. Vi förväntar oss att intresset kommer att vara mycket högt, speciellt med tanke på kraven på tillgängliga dokument i Webbtillgänglighetsdirektivet. COVID-19 har ökat intresset och medvetenheten om digital tillgänglighet genom att lyfta fram den digitala klyftan. Vi är stolta över att se våra certifierade experter utbilda, ge råd och debattera för att främja medvetenhet och öka kunskap om tillgänglighet och inkludering runt om i världen.