Upprop för ökat fokus på FN-konventionen

Tio EU-parlamentariker med olika politisk bakgrund och nio europeiska funktionshinderorganisationer kräver en ny struktur inom EU-kommissionen.

För att kunna uppfylla EU:s åtaganden inom FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, borde EU:s funktionshinder-enhet placeras direkt under generalsekretariatet. Det anser paraplyorganisationen European Disability Forum, EDF, och flera andra europeiska organisationer.

Den nominerade kommissionären med ansvar för jämlikhet, Helena Dalli, har ansvar att genomföra FN-konventionen. Enheten med ansvar för funktionhinder-frågor måste därför vara under hennes direkta bevakning och med närhet till alla relevanta frågor, säger Yannis Vardakastanis, ordförande i EDF.

Bakgrunden är att EU, som första regionala organisation, undertecknat FN-konventionen, som är rättsligt bindande. Arbetet med att genomföra konventionen sköts av enheten för funktionshinder, som under årens lopp antingen hört till enheten för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet eller enheten för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Eftersom konventionen omfattar så många olika områden är det, enligt de som står bakom uppropet, inte praktiskt möjligt att genomföra.

En centralt placerad funktionshinderenhet vore både logiskt och önskvärt, säger Susanna Laurin, Forsknings- och Innovationschef på Funka. Dels handlar funktionshinderfrågor om alla delar i livet, dels skulle det sannolikt ge mer tyngd till de policybeslut som fattas.

Den föreslagna flytten skulle, enligt undertecknarna, stärka funktionshinderenheten vad gäller ekonomi och personal, samt skapa ett horisontellt perspektiv som är nödvändigt för att stärka rättigheterna för de 80 miljoner européer som har någon form av funktionsnedsättning.

Upprop om att flytta EU:s funktionshinderenhet (på engelska), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)