WCAG 2.1-granskning till reducerat pris

Funkas Tillgänglighetsrevision har blivit synonymt med att granska tillgängligheten i allt från webbplatser till interna system.

Våra analyser omfattar de krav du vill kontrollera mot: antingen lagens minimikrav (WCAG 2.1 AA/(H)EN301549) eller den kravnivå som innebär att gränssnittet fungerar för personer med funktionsnedsättning. Det är du som väljer!

WCAG 2.1, som nyligen publicerades, innehåller 17 nya framgångskriterier, varav 12 ligger på nivå A respektive AA och därmed innebär lagkrav från och med 23 september i år.

Det är WCAG 2.1 som ligger till grund för den harmonierade EN-standarden som det Europeiska Webbtillgänglighetsdirektivet har som minimikrav. I den nya lagstiftningen - som gäller hela den offentliga sektorn och vissa statliga och kommunala bolag - ingår även dokument som publiceras på webbplatsen, intranät, extranät och appar.

De flesta av våra kunder har relativt god koll på hur pass tillgängliga deras externwebbar är. Men vad gäller intranät, extranät och appar är kännedomen sisådär. Pratar vi om pdf-dokument är det inte alls speciellt många som vet hur de ligger till.

Obligatoriskt tillgänglighetsutlåtande

Med Webbtillgänglighetsdirektivet följer en skyldighet att deklarera din tillgänglighetsstatus. Det betyder att du som ansvarar för en webbplats, intranät, extranät, appar eller dokument som publiceras på någon av dessa webbar, måste veta hur pass tillgängliga de olika gränssnitten är i förhållande till standarden.

För många av våra kunder betyder det att ett stort antal webbar, tjänster, digitala verktyg och dokument måste gås igenom. Därför erbjuder vi att granska de gränssnitt som du behöver en status på vad gäller tillgänglighet till lägre pris. För dig som beställer senast 30 juni ger vi 20% rabatt på alla granskningar!

Beroende på vilka krav du ställt på din leverantör kan du välja mellan:

  • Revision: detaljerad genomgång av samtliga krav inklusive lösningsförslag
  • Översyn: detaljerad genomgång av samtliga krav exklusive lösningsförslag

Vi har naturligtvis även andra typer av granskningar, analyser, användartester och hjälpmedelstester beroende på vad just dina behov är. Kontakta oss gärna för mer information.

Funkas Analyser

Kontakt