Vd har ordet

Funkas vd Susanna Laurin funderar över tillgänglighet i stort och smått samt alla oväntade saker som händer när man jobbar på Funka.

Susanna är humanist ut i fingerspetsarna med ett solistdiplom i blockflöjt och en internationell musikerkarriär i bagaget. Hon har jobbat länge inom området funktionsnedsättningar och engagerar sig gärna för individens rätt.

 • Tack för i år!

  Ännu ett år med tillgänglighet går mot sitt slut. Funkas Vd Susanna Laurin vill slå ett slag för positiv återkoppling och uppmärksamma alla som vill göra rätt.
 • Mellan hopp och förtvivlan

  Nu bötfäller den norska tillsynsmyndigheten kommuner och företag som inte åtgärdar bristande tillgänglighet. Är det åt det håller även Sverige kommer att gå? Funkas VD Susanna Laurin funderar på utvecklingen med skärpt lagstiftning.
 • Se till att tillgängligheten flyter på

  Funkas VD Susanna Laurin ser likheter mellan att jobba med tillgänglighet och att sköta en träbåt. Båda aktiviteterna kräver tålamod och resultatet kan bli till glädje för många.
 • Tysklands Inkluderingsdagar i Berlin

  I anslutning till Internationella Funktionshinderdagen pågår ständigt många intressanta evenemang. I år bidrar vi till programmet på Inclusion Days i Berlin, Tyskland.
 • Det är dags att säga ifrån!

  En dom i högsta förvaltningsdomstolen förväntas få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskild”, enligt Försäkringskassan som nu uppmärksammar regeringen på att assistansen riskerar att urholkas helt. Vill vi helt seriöst att människor ska nekas ett värdigt liv på lika villkor med andra?
 • Tillgängliga sommarhälsningar

  När solen glittrar i havet, fåglarna väcker oss i ottan och livet blir så där enkelt som sol och värme innebär på våra breddgrader gör en rapport om digitalisering mig på om möjligt ännu bättre humör.
 • Den eviga kostnadsfrågan

  Funkas VD Susanna Laurin rapporterar från en EU-konferens om tillgänglighet i Bryssel. Fokus ligger i vanlig ordning på ekonomin när man diskuterar att inkludera näringslivet i lagstiftningen.
 • Att återvinna konsulter

  Två av våra duktiga konsulter har provat vingarna på annat håll och sedan valt att komma tillbaka till oss på Funka. Det är naturligtvis extra roligt och vi har bett Oskar och Karin att berätta om sina erfarenheter.
 • 10 år med FN-konventionen

  Funkas VD Susanna Laurin funderar över vad det är vi firar på den internationella funktionshinderdagen. Tillgänglighet är mer än någonsin ett rörligt mål.
 • Ett internationellt perspektiv på tillgänglighet

  Funkas VD Susanna Laurin rapporterar om ett spännande möte mellan experter från hela världen hos US Access Board i Washington i juni.
 • Det finns hopp om framtiden

  Funkas VD Susanna Laurin reflekterar över den oroliga tid som råder i världen och situationen för personer med funktionsnedsättning.
 • När vi njuter i fulla drag

  Funkas VD Susanna Laurin funderar över trender inom tillgänglighet och det faktum att vi inte längre hinner fundera så mycket.
 • När tekniken kan göra skillnad

  Funkas VD Susanna Laurin funderar över varför frågan hur vi röstar inte får utrymme i valrörelsen, när det finns gott om exempel på hur röstningsförfarandet kan göras mer tillgängligt.
 • Föreningen för inbördes beundran

  I sin krönika tar Funkas VD Susanna Laurin upp frågan om hur vi kan sprida insikten att tillgänglighet är viktigt utanför den krets som redan är frälsta.
 • Solig sommar men inga lata dagar

  Susanna Laurin, VD på Funka, är en inbiten seglare. Men i sin krönika tar hon upp att det just nu händer så mycket på tillgänglighetsområdet att det är svårt att ta ledigt och koppla av.
 • Vart tog webben vägen?

  Äntligen har det kommit ett lagförslag om att ta in bristande tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen. Men i sin krönika undrar Funkas VD Susanna Laurin var IT-frågorna tog vägen?
 • Bra för alla ...?

  Live captioning, eller skrivtolkning, är en av de saker som besökarna på Funkas Tillgänglighetsdagar lyfter fram som det mest imponerande. Funkas VD Susanna Laurin funderar på varför det inte förekommer oftare?
 • Funkas julbrev

  Susanna Laurin, VD på Funka, summerar ett intensivt år. Ett år med fortsatt tillväxt, fortsatt expansion i Norge och ett nytt kontor i Madrid.
 • Så vad tycker vi om förslaget till direktiv egentligen?

  Funkas VD Susanna Laurin skriver tycker det är tråkigt att alla är så rädda för höga kostnader när nya regelverk inom tillgänglighet på EU-nivå diskuteras. Men vad kostar det inte att utestänga användare med funktionsnedsättning?
 • Jag trodde att jag var klarsynt

  Susanna Laurin, VD på Funka, skriver i sin krönika om sin dåliga syn och vilka konsekvenser det medför i vardagslivet.
 • Nu tillhör man inventarierna ...

  Susanna Larurin, VD på Funka, skulle bara ta ett kortare uppdrag, men ser i sin krönika nu tillbaka på 10 händelserika år på Funka.
 • Varför WCAG inte räcker

  I diskussionerna om kommande EU-lagstiftning om tillgänglighet argumenterar Funkas VD Susanna Laurin för varför WCAG 2.0 AA inte alls är tillräckligt ur ett användarperspektiv.
 • Lite svinn får man räkna med

  Funkas VD Susanna Laurin reflekterar kring varför de interna systemen på många arbetsplatser är så dåliga, och vilka konsekvenser det får för de anställda som tvingas arbeta i dem.
 • Hur går det till egentligen?

  Funkas språkintresserade VD Susanna Laurin funderar över språk och vad som händer när vi ser en text och läser in något helt annat än det som står.
 • Alla dessa dagar...

  Funkas VD Susanna Laurin funderar kring hur vi kan göra tillgänglighet och inkludering en del av vardagen, inte bara vid särskilda tillfällen.
 • Tillgänglighet i mobilen

  Begreppet revolution kanske är slitet och används för ofta. Men nu händer det igen. Susanna Laurin, VD på Funka, skriver om en revolution inom tillgänglighet som gör henne både stolt och lycklig.
 • Hur dum får man vara?

  Funkas VD Susanna Laurin reflekterar kring hur fel det egentligen kan gå när snålheten bedrar visheten.
 • Kulturkrockar

  Susanna Laurin, VD på Funka, skriver i sin krönika om skillnaderna mellan Norge och Sverige, hur poetiskt norska kan vara, och vad vi kan lära av varandra.
 • Lust är bättre än lag

  Funkas VD Susanna Laurin reflekterar kring vad som är mest effektivt för att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla, en morot eller piska?
 • Vem är det som är mest stenålder

  I sin krönika funderar Funkas VD Susanna Laurin på vad som händer när människor hör vad de vill höra och alla springer i samma riktning.
 • Tillgänglighet In Real Life

  Det är nyttigt att testa tillgänglighet ute i verkligheten, vilket får Funkas VD Susanna Laurin att fundera på hur svårt det egentligen kan vara att använda en hiss.
 • När Stavanger blir Los Angeles

  Funkas VD Susanna Laurin ger exempel på hur ofrivilligt roligt det kan bli med en övertro på automatiska översättare, ett av våra mest underhållande uppdrag någonsin.
 • Ett stort steg för Funka

  Funka firar 10 år och gör samtidigt två stora satsningar. Funkas VD Susanna Laurin skriver i sin krönika om etableringen i Norge och vårt arbete med fysisk tillgänglighet.
 • 2010 - året då allt är tillgängligt

  Det är 2010 och trots fina målsättningar finns en hel del kvar att arbeta med inom tillgänglighet. I sin krönika skriver Funkas VD Susanna Laurin på att det dröjer länge innan det är dags för pension för Funka och dess medarbetare.
 • Mångfald eller enfald

  Personer med funktionsnedsättning är i större utsträckning utanför arbetsmarknaden än befolkningen i övrigt. I sin krönika beskriver Funkas VD Susanna Laurin varför Arbetsförmedlingens sätt att arbeta knappast bidrar till en positiv utveckling.
 • En besvärlig leverantör

  Susanna Laurin, VD på Funka, förklarar i sin krönika varför hon är glad över att arbeta på ett företag som beskrivs som en besvärlig leverantör.
 • Att spika med en gummisnodd

  För de allra flesta är det en självklarhet att få de arbetsverktyg som krävs för jobbet. Men varför, undrar Funkas VD Susanna Laurin i sin krönika, fungerar det inte så för personer med funktionsnedsättningar?
 • Konsten att söka jobb

  Funkas VD Susanna Laurin reflekterar i sin krönika över hur spännande det är att läsa jobbansökningar och vilka olika metoder människor använder för att göra sig själva intressanta för en arbetsgivare.
 • Årets julklapp

  Susanna Laurin, VD på Funka, beskriver i sin krönika hur dåligt stödet från samhället fungerar för personer med talhandikapp och vilka konsekvenser det får för den enskilde.
 • Målgrupp: människor

  I sin krönika reflekterar Funkas VD Susanna Laurin kring begreppet målgrupp och att det inte finns någon magisk genomsnittsanvändare att testa nya produkter med.
 • Världens bästa jobb

  Att få vara med och göra skillnad för den enskilda individen är en av anledningarna till att Funkas VD Susanna Laurin tycker att hon har världens bästa jobb.
 • Det blir bara bättre

  Susanna Laurin, VD på Funka, ser tillbaka på ett händelserikt år där Funka fortsätter att utvecklas, bredda verksamheten, och hittar nya sätt att göra världen mer tillgänglig.
 • På besök i verkligheten

  Funkas VD Susanna Laurin reflekterar kring hur nyttigt det är att komma ut i verkligheten, även om det inte alltid går som planerat.
 • Kläderna gör mannen

  Funkas VD Susanna Laurin reflekterar i sin krönika kring hur lätt att det är att bedöma människor efter deras yttre, och varför ett funktionshinder inte säger så mycket om en människas egenskaper.
 • Teknikens under

  Susanna Laurin, VD på Funka, beskriver i sin krönika den härliga känslan när en ny teknisk lösning faktiskt fungerar, inte bara i teorin, utan också i verkligheten.
 • Sommartankar

  Funkas VD Susanna Laurin summerar våren och att Funka nu har en ökad bredd i uppdragen, allt ifrån webb till skyltar och telefonisystem.
 • Plats för kunskap

  Funka ska flytta och Susanna Laurin, VD på Funka, reflekterar över hur stor skillnad det är på regler och verklighet inom tillgänglighet.
 • Gott Nytt Tillgänglighetsår!

  Funkas VD Susanna Laurin summerar ett händelserikt år där intresset för Funkas kunskap inom tillgänglighet har ökat snabbt.
 • Tillgänglighet och tillväxt

  Medvetenheten kring tillgänglighetsfrågor har ökat och fler och fler inser att tillgänglighet är en viktig tillväxtfaktor skriver Funkas VD Susanna Laurin i sin krönika.
 • Att göra det svåra enkelt

  Begreppet tillgänglighet är svårgripbart och inget av Funkas uppdrag är det andra likt skriver Funkas VD Susanna Laurin i sin krönika.
 • Teknik på mänskliga villkor

  Allas rätt till information, demokrati och ökad frihet för individen. Funkas VD Susanna Laurin reflekterar i sin krönika vad tillgänglighet egentligen handlar om.