ADS-certifiering - Förberedande utbildningar

Få redskapen du behöver inför ADS-certifieringen med Funkas utbildningsserie. ADS står för Accessible Document Specialist och utfärdades av International Association of Accessibility Pofessionals (IAAP) under 2021.

Vår utbildningsserie är i tre delar guidar dig genom alla delarna du behöver ha koll på inför provet. Genom att förklara målen i kursplanen och ge konkreta exempel på det du behöver lära dig. Självstudier behövs i anslutning till utbildningen – där du fokuserar på områden som är där du behöver fylla på kunskaperna inför provet.

Utbildningen och certifieringen vänder sig till dig som…

  • har minst 1–2 års erfarenhet av att verka som en ledarroll relaterad till tillgängliga dokument
  • skapar och redigerar tillgängliga dokument i PDF-format
  • kan skapa policys och genomföra avancerad support
  • genom problemlösning kan förstå vad som saknas eller vad som är felaktigt gentemot lagkrav
  • kan förstå olika användares behov av tillgänglighet

Utbildningsserier hösten 2021

Del 1: Pdf & Accessibility


Datum:
Kommer snart
Tid: 13:00 - 16:00
Språk: In English

Del 2: Redigera elektroniska dokument och förstå hjälpmedel


Datum:
 Kommer snart
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Online
Språk: In English

 

Del 3: Skapa policys, guider, utbildningar och genomför avancerad support


Datum:
Kommer snart
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Online
Språk: In English