Nanoutbildningar till stora organisationer

Funka erbjuder interaktiv utbildning i kortformat. Få in tillgänglighetstänket i hela organisation genom att använda NanoLearning – korta motiverande online-lektioner i digital tillgänglighet som alla på din arbetsplats kan gå.

För vem?

För alla medarbetare på din arbetsplats! För en ökad medvetenhet om tillgänglighet i allmänhet.

Om utbildningen

Korta digitala lektioner skickas ut under en längre period, vilket är mer flexibelt än att sitta och ta in all information under ett tillfälle. NanoLearning är ett effektivt sätt att lära ut till stora grupper. Hela organisationen ökar sin kunskapsnivå och varje individ lär sig i sin egen takt.

Tillgänglighet är hela organisationens ansvar och berör oss alla, både som avsändare och mottagare av digital information. Men det kan vara både svårt och tidskrävande att utbilda en hel organisation där aktiviteter och möten överlappar varandra. NanoLearning är en pedagogisk metod som är framtaget för att fungera i ett fragmenterat arbetsliv.

Utbildningen är uppdelad i lektioner som skickas ut till medarbetarna varje vecka under 7 veckor, via e-post. På det sättet blir utbildningen lätt att ta till sig och varje lektion blir en påminnelse. Medarbetarna kan ta del av lektionerna på dator, platta eller mobil.

Kostnaden per anställd blir mycket låg och effekten på hela organisationen hög.

Innehåll

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

  • Vad är tillgänglighet och varför är det viktigt?
  • Varierande förmågor
  • Vad innebär digital tillgänglighet?
  • Webbtillgänglighetsdirektivet
  • Enkla tips för att din tjänst ska bli tillgänglig

Utbildningen tar också upp vad en tillgänglighetsredogörelse är och hur återkoppling från användarna fungerar.

Presentation av NanoLearning som koncept och hur lärandet kan fungera, öppnas i nytt fönster

Funkas NanoLearning är ett samarbete med Junglemap som står för teknikleverans medan Funka står för innehållet.

Fyll i din information så kontaktar vi dig.

Det finns fel i formuläret

Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster