Utbildningar i tillgänglighet

Vi har en rad inspirerande och pedagogiska utbildningar som passar olika roller, kompetenser och kunskapsnivåer. Du kan delta i våra kurstillfällen online, se dem inspelade när du vill eller så kan vi hålla utbildningen på plats för din organisation.

Grundutbildningar

Våra grundutbildningar vänder sig till dig som är helt ny för vad tillgänglighet innebär, vilka riktlinjer som gäller och hur tillgänglighet påverkar dig. Vår nanoutbildning är en onlinekurs som du kan använda för att motivera och sprida grundkunskap om tillgänglighet i hela din organisation.

Introduktion till tillgänglighet

Vill du få en bra introduktion i tillgänglighet? Ta då chansen att delta i vår grundutbildning. Vi visar tydliga exempel på bra och dålig tillgänglighet, går igenom statistik, berättar om politiska beslut och förklarar konstiga begrepp.

Nanoutbildningar till stora organisationer

Funka erbjuder interaktiv utbildning i kortformat. Få in tillgänglighetstänket i hela organisation genom att använda NanoLearning – korta motiverande online-lektioner i digital tillgänglighet som alla på din arbetsplats kan gå.

Ämnesutbildningar

Vänder sig till dig som kan grunderna och som vill veta mer och vad som gäller för dig i din yrkesroll som till exempel utvecklare, redaktör eller designer. Här finns också särskilda utbildningar om lagkrav, pdf, appar, klarspråk med mera.

Pdf & Tillgänglighet​

Vill du vara säker på att pdf-filer som publiceras på webben kan läsas av alla ska du gå Funkas utbildning om tillgängliga pdf-filer, som vänder sig till dig som producerar pdf-filer från Microsoft Word eller Adobe InDesign.

Publicering & Tillgänglighet

Tillgänglighet är mycket mer än bara teknik! Du som webbredaktör har ett stort ansvar för att webbplatsen ska bli tillgänglig för alla användare. För att innehållet ska bli läsbart och strukturerat för hjälpmedelsanvändare och användare med avvikande förmåga krävs grundläggande kännedom om tillgänglighet ur redaktörssynvinkel.

Design/UX & Tillgänglighet​

I den här utbildningen tittar vi på hur UX, design och tillgänglighet hänger ihop, vilka punkter som berörs i WCAG men också mervärdet i att ha med användare med olika funktionsnedsättningar i användningstester.

Utveckling & Tillgänglighet​

Denna utbildning är till för dig som vill lära dig mer om hur man faktiskt gör för att uppnå tillgänglighet rent tekniskt. Både enligt lagkraven och enligt Funkas rekommendationer. Vi visar tydliga exempel på bra och dålig kod, går igenom kraven och förklarar vad som fungerar och inte.

Appar & Tillgänglighet

Denna utbildning vänder sig till dig som utvecklar appar, men även till dig som arbetar med UX/Design eller test och vill lära dig hur man faktiskt gör för att uppnå tillgänglighet i appar för iOS och Android. Både enligt lagkraven och enligt Funkas rekommendationer.

Klarspråk & Tillgänglighet​

Vad kan du göra för att underlätta för läsaren? Genom begripliga texter ges alla användare möjlighet att snabbt ta till sig viktig information. Funkas utbildning Skriv begripligt vänder sig till webbredaktörer, kommunikatörer och skribenter.

Lag & Tillgänglighet​

Den här utbildningen ger dig konkret kunskap om vad som gäller och hur din organisation påverkas av Webbtillgänglighetsdirektivet. Utbildningen är till för dig som ansvarar för, beställer, kravställer, köper in, utvecklar, upphandlar, publicerar, formger, projektleder, skriver eller på annat sätt jobbar med webbplatser, intranät eller appar inom offentlig sektor. Alla roller berörs av de skärpta kraven på tillgänglighet.

Certifieringsutbildningar

Vänder sig till dig som vill förbereda dig för certifiering dig inom tillgänglighet antingen genom att ta CPACC eller WAS. Båda certifieringarna utfärdas av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

CPACC-certifiering - Förberedande utbildningar

Funka erbjuder dig som vill ta CPACC-certifiering en förberedande utbildningsserie. CPACC betyder Certified Professional in Accessibility Core Competencies och utfärdas av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).