Tillgänglighet för UX & Designers

Som designers har vi ett ansvar för att alla människor oavsett förmåga ska kunna använda våra digitala tjänster. På vilket sätt kan du som UX:are eller AD arbeta för att skapa hållbara digitala tjänster designade för alla människor?

Många känner till att kod bör vara kompatibel med hjälpmedel. Men genomarbetade navigationskoncept och pedagogisk design är också helt avgörande för digital tillgänglighet. När design och funktion samspelar är det till stor hjälp för användarna. Det kan handla om att visuellt framhäva klickbara objekt på ett logiskt sätt, ha genomarbetad typografi för att främja läsbarhet och att arbeta med färg och kontrast.

Om utbildningen

I den här utbildningen tittar vi på hur UX, design och tillgänglighet hänger ihop, vilka punkter som berörs i WCAG men också mervärdet i att ha med användare med olika funktionsnedsättningar i användningstester.

Vi går igenom strategiska aspekter för hur er organisation ska kunna arbeta hållbart och tillgängligt. Det handlar om att alla roller i ditt team ska förstå sina ansvarsområden. Vi tror på att låta konceptet design för alla fungera som en designfilosofi och vara vägledande under hela utvecklingsprocessen. Låt oss peppa dig och din organisation att komma igång med ert tillgänglighetsarbete!

För vem

Kursen är anpassad till dig som arbetar med användarupplevelser oavsett om du kallar dig AD, tjänstedesigner, interaktionsdesigner, visuell designer, UI eller UX Designer. Är du digital strateg, beställare av digitala tjänster eller webbutvecklare som tar mycket ansvar för användarupplevelsen så är kursen relevant även för dig.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Vi rekommenderar dock att du går vår introduktionsutbildning om digital tillgänglighet inför utbildningen. Introduktionsutbildningen finns även som filmklipp.

Introduktion till digital tillgänglighet

Funkas utbildningsledare

Våra erfarna konsulter håller flera hundra utbildningar varje år. Du kan läsa mer om ett urval av dem här:

Funkas utbildningsledare

Kombinera gärna denna utbildning med andra utbildningar

Introduktion till digital tillgänglighet

Kontakt

Charlotta Elliot Wikberg

Titel: Utbildnings- och eventansvarig

charlotta.wikberg@funka.com (Charlotta Elliot Wikberg)

+46 8 555 770 63 (Charlotta Elliot Wikberg)