Funkas utbildningsledare

Funkas utbildare har lång erfarenhet av att hålla både praktiska och teoretiska utbildningar, föreläsningar och att svara på frågor kring tillgänglighet och användbarhet. Våra utbildare har djup kännedom om sina specialområden och genomför i snitt 20-30 utbildningstillfällen per år.

 • Anders Beinhoff

  Teknisk projektledare
 • Caroline Eliasson

  Tillgänglighets- och användbarhetsexpert
 • Christer Janzon

  Utvecklare Christer är front end-utvecklare och expert på tillgänglighet. Han är även en erfaren granskare av systemarkitektur och använder sina kunskaper för att utbilda utvecklare. Christer har varit med sedan starten av Funka och få experter kan hävda lika djup kunskap om att utveckla tillgängliga gränssnitt som han. Christer är certifierad Web Accessibility Specialist (WAS).
 • Danne Borell

  Kvalitetssäkrare av pdf-dokument och utbildare Danne är expert på tillgänglighet i pdf-dokument och teknisk tillgänglighet. Han kvalitetssäkrar pdf-dokument genom att se till att de följer kraven och testa att de fungerar med hjälpmedel. Danne är en populär utbildare som genomför tekniska analyser av webbgränssnitt och håller i många av våra utbildningar. Det är Danne som utformat vår utbildningsfilm om tillgängliga pdf-dokument. Danne är certifierad Web Accessibility Specialist (WAS).
 • Henrik Juhlin

  Utvecklare Henrik är system- och webbutvecklare med inriktning på EPiServer. Henrik håller i våra mer tekniska utbildningar, där han delar med sig av sin djupa erfarenhet kring att utveckla tillgängliga gränssnitt. Henrik sitter också gärna med våra kunder för mer praktiska workshops och hackatons.
 • Per Edwall

  Utvecklare
 • Joakim Centervik

  Testare och utbildare Joakim är hjälpmedelsexpert på Funka. Han genomför tester med skärmläsare och visar hur blinda och gravt synskadade användare hanterar webben. Han ger också stöd och support till hjälpmedelsanvändare och har utformat en utbildning speciellt för slutanvändare. Joakim medverkar ofta på våra utbildningar och hackatons for att visa hur saker funkar med olika hjälpmedel, visa hur han själv surfar med punktskrift, skärmläsare och ljud samt låter utbildningsdeltagarna prova själva.
 • Johan Kling

  Kvalitetschef Johan är ansvarig för Funkas Webbutvecklingsavdelning, utvecklare och projektledare. Johan är en av de främsta tekniska experterna på WCAG och övriga relevanta regelverk och han har mer än 15 års erfarenhet av att utveckla webbplatser och system så att de fungerar för alla. Han genomför många av våra tekniskt inriktade utbildningar och praktiska kodworkshops med utvecklare.
 • Karin Forsell

  Språkvårdare Karin är språkexpert och tillgänglighetskonsult. Hon är utbildad journalist med lång erfarenhet av att arbeta med text och läsförståelse ur ett tillgänglighetsperspektiv. Karin är en av våra mest populära utbildare som specialiserat sig på att lära ut hur du publicerar tillgängligt, hur du skriver tillgängligt, hur du skriver Klarspråk och Lättläst, hur du bemöter personer med funktionsnedsättning och mycket annat.
 • Linus Ersson

  Tillgänglighets- och användbarhetsexpert Linus granskar, användartestar, leder workshops och hjälper till med konceptutveckling. Han håller också gärna i Funkas UX-utbildningar. Linus har lång vana av UX-arbete och delar ofta med sig av sina tips för hur du integrar UX och tillgänglighet med varandra.
 • Saja Andersson

  Tillgänglighets- och användbarhetsexpert
 • Susanna Laurin

  Forsknings- och innovationschef Susanna är forsknings- och innovationschef på Funka, strategisk konsult för EU-kommissionen och flera nationella regeringar vad gäller krav, lagar och policy, verksam inom standardisering, en flitig debattör och internationell föreläsare. Hon fokuserar på strategiska och rättighetsrelaterade frågor och har lång praktisk erfarenhet av arbete med tillgänglig form och innehåll. Susanna är gästföreläsare på Stockholms Universitet vad gäller tillgänglig design och håller de flesta av Funkas utbildningar, framför allt med fokus på krav, standard, regler och lagstiftning. Susanna är Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC).

Kontakt

Charlotta Elliot Wikberg

Titel: Utbildnings- och eventansvarig

charlotta.wikberg@funka.com (Charlotta Elliot Wikberg)

+46 8 555 770 63 (Charlotta Elliot Wikberg)