Utveckling och tillgänglighet

Denna utbildning är till för dig som vill lära dig mer om hur man faktiskt gör för att uppnå tillgänglighet rent tekniskt. Både enligt lagkraven och enligt Funkas rekommendationer. Vi visar tydliga exempel på bra och dålig kod, går igenom kraven och förklarar vad som fungerar och inte.

Innehåll

För att kunna följa standarder och skapa ett tillgängligt gränssnitt måste du veta hur det fungerar och ser ut i praktiken. Risken är annars att du bygger in hinder som gör att grupper med användare inte alls kan ta sig in i gränssnittet. Ofta skapas sådana hinder inte som ett medvetet beslut utan på grund av okunskap.

I den här utbildningen går vi in på hur man bygger tillgängliga gränssnitt i HTML och CSS. Under utbildningen går vi igenom grunderna i vad som krävs för att utveckla tillgängliga gränssnitt. Vi tar även upp vilka hjälpmedel som används.

Utbildningen utgår från EN301549 v 2.1.2 och WCAG 2.1.

Punkter som tas upp under utbildningen:

Vi går igenom korrekt kodning enligt W3Cs riktlinjer WCAG 2.1, ger praktiska exempel och användbara tips. Vi går även igenom navigering, logisk struktur och regler för grundläggande tillgänglig publicering.

  • Standard och validering för HTML och CSS
  • Funkas rekommendationer
  • Separation av innehåll och layout
  • Gränssnittets flexibilitet
  • Tillgängliga länkar, menyer, formulär och bilder
  • Tillgängliga tabeller
  • WAI-ARIA
  • Extra fokus på nya punkter i WCAG 2.1
  • Exempel på bra och dåliga lösningar

Förkunskaper

Utbildningen vänder sig utvecklare med grundläggande kunskap i html. Vi rekommenderar även att du går vår introduktionsutbildning om digital tillgänglighet inför utbildningen.

Introduktion till digital tillgänglighet

Funkas utbildningsledare

Våra erfarna konsulter håller flera hundra utbildningar varje år. Du kan läsa mer om ett urval av dem här:

Funkas utbildningsledare

Andra sätt att ta del av utbildningen

Vi spelar in våra webbutbildningar och du som inte har möjlighet att vara med på livesändningen kan istället gå utbildningen i efterhand. Dessutom kan alla Funkas utbildningar skräddarsys. En skräddarsydd utbildning utgår från din och din organisations behov och önskemål och vi genomför den gärna på plats hos er.

Funkas utbildningsfilmer

Kontakt

Charlotta Elliot Wikberg

Titel: Utbildnings- och eventansvarig

charlotta.wikberg@funka.com (Charlotta Elliot Wikberg)

+46 8 555 770 63 (Charlotta Elliot Wikberg)

Kunder som deltagit i Funkas utbildning - Teknisk fördjupning: