Utbildningsfilmer

Många av våra kunder upplever att det är svårt att bibehålla kompetensen i organisationen. Personal slutar, går på föräldraledighet eller får nya arbetsuppgifter. Vi håller därför på att ta fram en hel serie med utbildningsfilmer, för att fler ska kunna ta del av våra utbildningar.

Vi har länge producerat utbildningsfilmer till enskilda kunder, men nu har vi börjat producera utbildningsfilm i större skala för att hinna nå ut till alla som har önskemål om att lära sig mer.

Ett bra sätt att se till att inte tappa kunskap är att abonnera på Funkas utbildningsfilmer. Ni får då tillgång till motsvarande material som i våra live-utbildningar, på en inloggningsskyddad webbplats. Alla inom er organisation får tillgång till utbildningsfilmerna och kan ta del av innehållet hur många gånger som helst, gå tillbaka och repetera eller titta när man själv har tid.

Kort klipp från Funkas utbildningsfilm "Tillgängliga pdf-filer"

 

Kort klipp från Funkas utbildningsfilm "Grundutbildning"

Om du abonnerar på kunskap är du alltid uppdaterad

Utbildningarna är uppdelade i kortare avsnitt så att det är lätt att välja vilka delar som är relevanta för varje specifik roll. Så när vi säger ”utbildningsfilm” menar vi egentligen 10-15 korta filmer i ett paket. Många av våra kunder använder våra utbildningsfilmer som en del av det introduktionspaket som alla anställda får ta del av när de börjar på kommunen eller myndigheten.

Vi kommer successivt att erbjuda alla våra utbildningar som film. Planerade produktioner är:

  • Skärpta lagkrav
  • Publicera tillgängligt
  • Teknisk fördjupning

Om ni hellre vill uppleva utbildningen live, kontakta oss gärna så kan vi planera in ett lämpligt datum för er att genomföra utbildningen, eller se vilka datum som redan finns inplanerade. De flesta utbildningar ges som webbinarier, via Zoom, men givetvis genomför vi även utbildningar på plats.

Aktuella utbildningar och seminarier

Kontakt

Charlotta Elliot Wikberg

Titel: Utbildnings- och eventansvarig

charlotta.wikberg@funka.com (Charlotta Elliot Wikberg)

+46 8 555 770 63 (Charlotta Elliot Wikberg)