Appar och tillgänglighet

Denna utbildning vänder sig till dig som utvecklar appar, men även till dig som arbetar med UX/Design eller test och vill lära dig hur man faktiskt gör för att uppnå tillgänglighet i appar för iOS och Android. Både enligt lagkraven och enligt Funkas rekommendationer.

Appar skiljer sig i flera avseenden jämfört med webb och för att kunna följa standarder och skapa ett tillgängligt gränssnitt måste du veta hur det fungerar och ser ut i praktiken.

I den här utbildningen går vi in på hur man applicerar de riktlinjer som finns och tar till vara de fördelar som finns med appar. Under utbildningen går vi igenom grunderna i vad som krävs för att skapa tillgängliga gränssnitt. Vi tar även upp hur man arbetar med test och vilka hjälpmedel som kan används.

Utbildningen utgår från WCAG 2.1.

Punkter som tas upp under utbildningen:

Vi går igenom vad som skiljer appar och webb ur ett tillgänglighetsperspektiv. Hur matchar man W3Cs riktlinjer WCAG 2.1 när man arbetar med appar, ger praktiska exempel och användbara tips hur man kan testa appar. Vi går även igenom navigering, logisk struktur och regler för grundläggande tillgänglighet.

  • Hur skiljer sig webb och appar när det kommer till tillgänglighet
  • Hur bör man tolka WCAG 2.1 när man arbetar med appar
  • Hur testar man appar
  • Skärmläsare på iOS och Android
  • Bäst praxis för användargränssnittet
  • Stöd när man utvecklar iOS eller Android
  • Funkas rekommendationer

Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med appar och vill lära sig mer om hur man tänker runt tillgänglighet och kan möta upp lagkraven som kommer inom offentlig sektor. Deltagarna bör ha tillgång till en egen smartphone, iOS eller Android och gärna ett externt tangentbord. Vi rekommenderar även att du går vår introduktionsutbildning om digital tillgänglighet inför utbildningen.

Introduktion till digital tillgänglighet

Funkas utbildningsledare

Våra erfarna konsulter håller flera hundra utbildningar varje år. Du kan läsa mer om ett urval av dem här:

Funkas utbildningsledare

Kontakt

Charlotta Elliot Wikberg

Titel: Utbildnings- och eventansvarig

charlotta.wikberg@funka.com (Charlotta Elliot Wikberg)

+46 8 555 770 63 (Charlotta Elliot Wikberg)