Våra uppdrag

Funka bedriver konsultverksamhet inom allt som har med tillgänglighet och användbarhet att göra, men även förtroendeuppdrag, forskning, innovationsprojekt och standardisering. Vi samarbetar ofta med funktionshinderrörelsen och många olika universitet, eftersom vi tror på att dela kunskap och vidga våra vyer.

Att involvera användare

När personer med funktionsnedsättning är med och hittar nya lösningar, ställer krav och testar blir slutresultatet bättre för alla. I ett nytt forskningsprojekt ska Funka försöka bidra till bättre användarinvolvering.

Bibliotek Värmland väljer Funka

Bibliotek är bara en av alla de viktiga samhällstjänster som måste uppfylla krav på tillgänglighet i och med Webbtillgänglighetsdirektivet. Bibliotek Värmland valde att direktupphandla expertis på tillgänglighet för att säkerställa att webbplatsen funkar för alla.

Inbyggd tillgänglighet ger stöd till redaktörer

Genom att bygga in tillgänglighet i webbpubliceringssystemen blir det möjligt för webbredaktörer att göra rätt, även om de inte själva är experter på tillgänglighet. Funka har fått finansiering för att utveckla bättre mallar med inbyggd tillgänglighet i EpiServer.

Funka granskar SVT Play

Allt fler låter testa tillgänglighet i appar. Sedan många år jobbar Funka med SVT i olika kanaler, bland annat granskar vi hur SVT Play’s appar lever upp till kraven.

Funka påverkar marknaden för publiceringsverktyg

Med finansiering från Europaparlamentet har vi fått chansen att bygga vidare på ett av våra mest nyskapande forskningsprojekt. Den här gången ska vi jobba tillsammans med CMS-producenter för att ta fram modeller för inbyggd tillgänglighet.

När tillgänglighet är en självklarhet

Många av våra kunder fokuserar på lagens krav, men inte alla. För Läromedelsförfattarna är det självklart att information ska funka för alla, även om förbundet inte omfattas av lagen. Funka bygger om Läromedelsförfattarnas webbplats med tillgänglighet i fokus.

Utbildning i tillgänglig turism

För att alla människor oavsett förmåga ska kunna resa och uppleva saker på lika villkor måste turistindustrin bli bättre på tillgänglighet. Nu börjar vi ta fram en utbildning för chefer och personal.

Återkommande granskning är en kvalitetsfråga

Att kunder kommer tillbaka är naturligtvis alltid trevligt. Men ännu bättre är det när de, som Trondheims kommun, väljer att successivt förbättra sina gränssnitt och sen säkerställer att de lyckats genom att låta oss testa mot kraven.

Utbildning kan överbrygga den digitala klyftan

Tillsammans med europeiska tjänsteleverantörer, universitet och nätverk kommer Funka att utveckla utbildningsmaterial och manualer för ökade IT-kunskaper bland personer med funktionsnedsättning och äldre. Forskningsprojektet finansieras av EU-kommissionen.

Digitala byråer utbildar sig inom UX och tillgänglighet

Daresay är en av många leverantörer som valt Funka för att fördjupa sina kunskaper om tillgänglighet. Med praktiska övningar och goda exempel kan innehållet skräddarsys till kundens önskemål.

Funka i stort EU-projekt om smart hälsa för äldre

Tillgänglighet, användarcentrering och standardisering är viktiga komponenter som Funka bidrar med i projektet Gatekeeper. Målet är ett hälsosamt och självständigt liv för äldre med hjälp av ny teknik.

Inkludering genom utbildning

I ett nytt EU-projekt ska Funka tillsammans med partners från Slovakien och Tjeckien bidra till ökad tillgänglighet för personer med synnedsättning.

Tillgänglighet - en självklar del i webb-utbildning

I ett nytt spännnade EU-finansierat projekt arbetar vi med ledande universitet för att se till att framtidens proffs inom webb och IT får lära sig tillgänglighet direkt.

Tillgängliga läromedel

Genom utbildning i tillgänglighet hoppas norska NDLA kunna ta de första stegen mot läromedel som funkar för alla. Funka bidrar med kompetens och goda exempel.

Inlevelse ger insikt

Tillsammans med Certec vid Lunds Tekniska Högskola ska Funka ta fram utbildningsmaterial, Virtual Reality-upplevelser och 360°-filmer för att sprida kunskap om personer med sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar.

Ny ungdomsorganisation tar hjälp av Funka

Tillsammans med barn och unga med språkstörning tar vi fram en ny webbplats med höga krav på tillgänglighet. Ett Arvsfondsprojekt finansierar arbetet.

Kriterier för kognitiv tillgänglighet

Tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Svenska Institutet för Standarder ska Funka ta fram testbara kriterier för kognitiv tillgänglighet som kan ligga till grund för framtida lagstiftning. Nu har vi fått finansiering för att genomföra steg två i det här spännande projektet.

Inlevelseövningar för Stockholms stad

Att prova på hur tillgänglighet funkar i praktiken är ett effektivt sätt att sprida kunskap och medvetenhet. Genom att regelbundet återkomma till frågor om inkludering kan staden bygga för framtiden.

Samtrans väljer Funka

Tillgänglighet är en självklarhet för bolag som har personer med funktionsnedsättning som huvudsaklig målgrupp. Det är inte minst viktigt när det handlar om avancerade bokningssystem.

Samarbete med Stockholms Stads dagliga verksamheter

Ett nära samarbete med användare med olika behov är kärnan i det vi gör. Långsiktig samverkan med dagliga verksamheter innebär fantastiska möjligheter till fördjupad kunskap.

If väljer Funka

Funka ger stöd vad gäller granskning och utbildning för att Ifs webbplatser ska fungera för alla användare. Målet är att samtliga Ifs webbplatser ska uppfylla EUs krav på digital tillgänglighet till 23 september 2020.

Universitetsutbildning i webbtillgänglighet

Funka, IAAP Nordic och fyra nordiska universitet utreder hur webbtillgänglighet ska bli en del av universitetsprogrammen i de nordiska länderna.