ABBA-museet

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Fysisk tillgänglighet

    • Inventering av lokaler

      Funka inventerar den fysiska miljön i och utanför lokaler. Vi kontrollerar interna system, teknik, möten och säkerhetsfrågor. Vi nöjer oss inte med att mäta utan vi testar allt i verkligheten. Dessutom involverar kundens egen personal i arbetet