Aller Media

Funka har genomfört användartester av prenumerationstjänsten i samband med att Aller Media byggt en ny webbplats. Med en målgrupp som omfattar både unga och gamla, vana internetanvändare såväl som ovana så är det viktigt att tjänsten för prenumerationer är så lättanvänd som möjligt.

Aller media är en av Sveriges marknadsledande aktörer inom populärpress.