Apoteket

Funka har tagit fram ett kravunderlag med inriktning på tillgänglighet. Kravunderlaget är till för upphandling, stöd vid löpande redaktionellt arbete och utgångspunkt för vidareutveckling av nya tjänster och applikationer till webbplatsen.

Apoteket AB är ett företag som ägs till 100 % av staten med uppgift att informera om och bedriva detaljhandel med läkemedel i Sverige. Genom avtal med staten har bolaget ensamrätt att driva denna sortens detaljhandel i Sverige. Apoteket AB:s verksamhet bedrivs genom omkring 900 apotek runt om i landet.