Bilprovningen

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Webbproduktion

    • Teckenspråk

      Funka erbjuder teckenspråksvideo för webbplatser med höga krav på tillgänglighet. Döva har rätt till samhällsinformation på sitt förstaspråk, teckenspråket. Genom språklagen (2009:600) ges offentlig sektor ett särskilt ansvar att främja teckenspråket.