Blindas Väl

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Formgivning

    • Formgivning

      God form är en förutsättning för hög tillgänglighet. Funka kan hjälpa dig med allt från att granska designskisser till att formge din webbplats eller ge råd kring responsivitet.