Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas