Försvarsmakten

Funka genomför en expertgranskning åt Försvarsmakten. Tillsammans med Pangea Design och AerotechTelub har Funka skapat webbplatsen mil.se. Funkas roll i projektet var att bistå med tillgänglighetskompetens samt att bygga en prototyp som omsätter den nya designen i väl fungerande och tillgänglig kod.

Försvarsmakten är en myndighet under försvarsdepartementet som ansvarar för Sveriges säkerhet. Organisationens arbete syftar till att utveckla, vidmakthålla och avveckla krigsförband och andra resurser som insatsorganisationen använder. Försvarsmakten har förmågan till väpnad strid som grund för all verksamhet och är Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Produkter som kunden har valt hos Funka:

 • Stöd, krav och test

  • Stöd, krav och test

   Funka erbjuder stöd i alla olika faser av ett utvecklingsprojekt. Du kan använda oss för att ställa krav, ge råd, kontrollera eller testa. Du kan låta Funka vägleda och utbilda din organisation och era leverantörer och vi kan granska och testa
 • Analys

  • Expertgranskning

   Om du vill ha en överblick av vilka de största tillgänglighetsproblemen är på din webbplats, men inte behöver en genomgång punkt för punkt enligt de internationella riktlinjerna, då är Funkas Expertgranskning rätt produkt.
  • Designgranskning

   Webbplatsens utseende är ofta det första besökaren lägger märke till. God design ger hög trovärdighet och ett positivt intryck. Men formen är dessutom väldigt viktig för tillgängligheten.