Härryda kommun

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Stöd, krav och test

    • Funkas kommunnätverk

      Sedan 2008 jobbar vi tillsammans med fler än 40 kommuner i ett nätverk för att förbättra kommunala webbplatser och intranät. Det är deltagarna som bestämmer vilka ämnen vi ska utreda, testa och diskutera!