Humbly AB

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Analys

    • Pdf-filer

      Html är ofta den enklaste och lämpligaste tekniken att använda på Internet, men det finns ibland skäl att använda pdf i stället. Pdf är ett format som lämpar sig väl för framförallt längre rapporter, broschyrer och ifyllnadsbara blanketter.