Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik har valt att göra sin webbplats tillgänglig för många fler genom att ansluta sig till Talande Webb.

Jönköpings Länstrafik bildades 1980 och ingår sedan 1 januari 2012 som en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län. Jönköpings Länstrafik har ansvaret för linjetrafik med buss och tåg i länet. Trafiken utförs på entreprenad.

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Talande Webb

    • Talande Webb

      Gör din webbplats tillgänglig för de 25 % av den vuxna befolkningen som har svårt att läsa. Talande Webb ger bra hjälp till många användare genom både visuellt stöd och uppläsning.