Kalmarsundsregionens arbetsgivarring

Kalmarsundsregionens arbetsgivarring har valt att göra sin webbplats tillgänglig för många fler genom att ansluta sig till Talande Webb.

Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring är ett professionellt nätverk, vars ledstjärna är att skapa mervärden för medlemsföretagen där deras anställda erbjuds större valfrihet i arbetslivet, ökad livskvalitet och trygghet.

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Talande Webb

    • Talande Webb

      Gör din webbplats tillgänglig för de 25 % av den vuxna befolkningen som har svårt att läsa. Talande Webb ger bra hjälp till många användare genom både visuellt stöd och uppläsning.