Landstinget Blekinge

Produkter som kunden har valt hos Funka:

 • Stöd, krav och test

  • Kravunderlag och regelverk

   Funkas kravunderlag och regelverk säkerställer att tillgänglighetskraven tillgodoses i webbproduktion, e-tjänster och i publiceringsmiljön. Det är både enklare och billigare att bygga rätt från början jämfört med att föra in tillgänglighetsaspekterna
  • Funkas landstingsprojekt

   Under 2013 arbetade vi med landstingens intranät. Som input har vi ett motsvarande arbete kring kommunala intranät och arbete med flera myndigheters intranät. Det går bra att köpa resultatet av projektet i efterhand.
 • Talande Webb

  • Talande Webb

   Gör din webbplats tillgänglig för de 25 % av den vuxna befolkningen som har svårt att läsa. Talande Webb ger bra hjälp till många användare genom både visuellt stöd och uppläsning.