Marinmuseum

Marinmuseum har valt att göra sin webbplats tillgänglig för många fler genom att ansluta sig till Talande Webb.

Marinmuseum ligger i Karlskrona och är ett statligt museum med inriktning på Sveriges sjöförsvar. Grunden till museet lades redan år 1752 när kung Adolf Fredrik instiftade flottans modellkammare där man främst samlade de båtmodeller som gjordes av varje fartyg. Marinmuseum ingår i Statens maritima museer (SMM) tillsammans med Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Talande Webb

    • Talande Webb

      Gör din webbplats tillgänglig för de 25 % av den vuxna befolkningen som har svårt att läsa. Talande Webb ger bra hjälp till många användare genom både visuellt stöd och uppläsning.