Microsoft

Produkter som kunden har valt hos Funka:

 • Analys

  • Granskning av teknik

   Funka granskar tillgänglighet och användbarhet i alla tänkbara gränssnitt. Ofta är grundwebbplatsen relativt bra, medan e-tjänster och interna system kan behöva en extra genomgång.
 • Webbproduktion

  • Alternativa format

   Webben är ett effektivt sätt att jobba med tillgänglig information, men det är inte alltid det räcker. Har du bra rutiner för punkskrift, tillgängliga pdf-filer och andra alternativa format?